Галузі знань

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2019 році в Харківській державній академії фізичної культури було  відкрито нову спеціальність та отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Навчальна програма спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

Підприємництво - ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб'єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля - це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача

Біржова діяльність – це діяльності на світових  фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати  тенденції і страхувати ризики на ринку.

 

При вступі на небюджетну конкурсну пропозицію з можливістю вступу тільки на контрактну форму навчання вступник має надати сертифікати ЗНО:

 

на першу небюджетну пропозицію з:

1) Української мови та літератури;

2) Математики;

3) Географія або Іноземної мови (за вибором вступника).

 

на другу небюджетну пропозицію з:

1) Української мови та літератури;

2) Історії України;

3) Біологія або Математика (за вибором вступника).

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

  • можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.
  • можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;
  • органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;
  • прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;
  • функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;
  • оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;

Згідно державного класифікатора ДК 003:2010 випускник може займати відповідну первинну посаду:

1312 – Керівник малих підприємств без апарату управління в промисловості.

1475.4 – Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління.

 

uk Українська
X