ШАПОШНІКОВА ІРИНА ІВАНІВНА завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, доцент

СЛІСЕНКО САНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА секретар аспірантури

Адреса: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99. Каб. 222.
Телефон: (057) 705 – 20 – 95 
E-mail:  aspirantyra_khdafk@ukr.net                                

 

      В Харківській державній академії фізичної культури було відкрито аспірантуру зі спеціальностей: 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт», 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» (наказ МОН від 22 червня 1995 року № 9/2/1); 24.00.03 – «Фізична реабілітація» (наказ МОН від 27 лютого 2007 року № 157). В 2016 році аспірантура ХДАФК ліцензована за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт (наказ МОН від 30 травня 2016 року № 590).   
     Організація роботи аспірантури Харківської державної академії фізичної культури виконується згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Кабінетом Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року.
 
     Основними напрямками наукових досліджень в аспірантурі Харківської державної академії фізичної культури є:
  • удосконалення багаторічного тренувального процесу спортсменів;
  • підготовка олімпійського резерву;
  • удосконалення процесу фізичного виховання в навчальних закладах різного профілю;
  • організаційно-управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури і спорту;
  • фізична реабілітація різних груп населення, у тому числі інвалідів;
  • фізична підготовка в Збройних силах тощо.

     Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Кабінетом Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році, затверджених Міністерством освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня 2016 року, та правил прийому до Харківської державної академії фізичної культури на 2017 рік, затверджених Вченою радою (протокол № 9 від 30 січня 2017 року) на бюджетну та контракту форми навчання в межах ліцензії.
     Навчання в аспірантурі відбувається з відривом та без відриву від виробництва. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки та без відриву від виробництва – 4 роки. З 2016 року термін навчання в аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва складає 4 роки. До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційній рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути зараховані до аспірантури на підставі контракту, що укладається з академією.
     Аспіранти демонструють творчий і науковий потенціал на науково-методичних конференціях різного рангу від регіональних конференцій – до міжнародних конгресів та симпозіумів, де неодноразово посідали призові місця та ставали номінантами. За результатами проведених досліджень аспіранти постійно публікують наукові статті, в тому числі у фахових виданнях України, у виданнях іноземних держав, які включені до міжнародних наукометричних баз.
     З 2016 року поза аспірантурою ХДАФК мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ХДАФК, без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.
     Випускники аспірантури впроваджують наукові звершення у сфері фізичної культури і спорту і працюють викладачами у Харківській державній академії фізичної культури та інших провідних ВНЗ України, медичних установах, Збройних силах і системі інвалідного спорту Слобожанського регіону.