Кафедра фізичної реабілітації і рекреації

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра «Фізичної реабілітації та рекреації» була створена за рішенням Вченої ради ХДАФК від 9.12.2013 року шляхом реорганізації кафедр «Спортивної медицини та фізичної реабілітації» і «Фізичної рекреації та здоров’язберігаючих технологій».
Кафедра «Спортивної медицини та фізичної реабілітації» спочатку мала назву «ЛФК, спортивної медицини та масажу», була заснована у 1981 році. Її засновником була кандидат медичних наук, доцент, секретар Предметної комісії зі спеціальності ЛФК колишнього СРСР Ганна Пантелеївна Пєшкова. Вона була беззмінним керівником цієї кафедри на протязі 9-ти років. 
З 1990 року кафедрою керувала кандидат медичних наук, доцент Тетяна Григорівна Ананьєва, яка продовжила традиції, закладені на першому етапі організації та існування кафедри. З того ж року кафедра була перейменована у кафедру «Спортивної медицини та фізичної реабілітації». 
З 1998 по 2013 р. керівником кафедри була кандидат медичних наук, професор Ольга Володимирівна Пєшкова.
Кафедра «Фізичної реабілітації та здоров’язберігаючих технологій», яка спочатку мала назву кафедри «Рекреації та фізичної реабілітації» функціонувала з 1 вересня 2006 року, завідувачем був кандидат медичних наук, професор Зайцев В’ячеслав Петрович.
В результаті реорганізації кафедр в 2013 році була заснована кафедра «Фізичної реабілітації і рекреації». Очолив кандидат наук з фізичного виховання, доцент Підкопай Денис Олегович.З вересня 2016 року керівником кафедри став доктор медичних наук, професор Борис Анатолійович Пустовойт.

 
СКЛАД КАФЕДРИ
 

Склад кафедри: 3 професора, 4 доцента, 4 старших викладача, 2 викладача, 2 старших лаборанта

 
 

Пустовойт Борис Анатолійович, завідувач кафедри, доктор мед. наук (МD), професор, член президіума Федерації сучасного п’ятиборства Харківської області

Єфіменко Павло Богуславович, професор кафедри, кандидат пед. наук (PhD), професор, відмінник освіти України

Підкопай Денис Олегович, професор кафедри, кандидат фіз. вих., доцент

Калмиков Сергій Андрійович, доцент кафедри, кандидат мед.наук, доцент

Дугіна Ліана Вячеславівна, доцент кафедри, кандидат фіз.вих., доцент

Калмикова Юлія Сергіївна, доцент кафедри, кандидат фіз.вих. (PhD), доцент

Каніщева Оксана Павлівна, доцент кафедри, кандидат фіз.вих., доцент

Урдіна Галина Сергіївна, старший викладач кафедри

Манучарян Світлана Валентинівна, старший викладач кафедри

Полковник-Маркова Вікторія Сергіївна, старший викладач кафедри

Без’язична Ольга Володимирівна, старший викладач кафедри

Підкопай Тетяна Володимирівна, викладач кафедри

Федяй Ірина Олександрівна, викладач кафедри

Томенко Лідія Петрівна, старший лаборант кафедри

Думенко Світлана Анатоліївна, старший лаборант кафедри

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра випускає бакалаврів за спеціальностями: 6.010203 – «Здоров’я людини», а  також бакалаврів і магістрів 227 – «Фізична реабілітація».

Фізична реабілітація є невід'ємною складовою медичної реабілітації і використовується в усіх її періодах та етапах з метою комплексного відновлення фізичного здоров'я і працездатності хворих та інвалідів. Основною формою її застосування є система спеціальних вправ, психологічного відновлення та природні фактори.

Фахівець з фізичної реабілітації посідає одне з провідних місць у процесі відновлювального лікування. Саме він розробляє методику застосування фізичних і психологічних вправ, добирає засоби і форми лікування, окреслює та виконує програму подальшого функціонального відновлення і психофізичної дієздатності хворої людини.

У випадках інвалідності фахівець із фізичної реабілітації допомагає пацієнту індивідуально виробити компенсаторні навички, психологічно відновитися, адаптуватися до протезів та інших технічних пристроїв й апаратів, тренує пацієнта виконувати цілісні рухові акти, таким чином, адаптує потерпілу людину до життя у змінених умовах.

Бакалавр фізичної реабілітації здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем із застосуванням положень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, педагогічних наук в умовах комплексності та невизначеності.

Випускник здійснює свою діяльність у лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах, навчально-спортивних комплексах, а магістр – ще у вищих закладах освіти. Фахівці з фізичної реабілітації можуть працювати як організаторами, так і керівниками відповідних закладів та установ. 

 

На кафедрі проводяться практичні та лекційні заняття за курсами:

 • «Основи практичної діяльності в фізичній терапії та ерготерапії»
 • «Основи фізичної реабілітації»
 • «Кінезіотерапія в спеціальних медичних групах»
 • «Масаж загальний і самомасаж», «Спортивний масаж»
 • «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів»
 • «Механотерапія у фізичній реабілітації»
 • «Фізична реабілітація в акушерстві, гінекології та андрології»
 • «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи»
 • «Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях»
 • «Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату»

Крім того викладачами кафедри проводяться лекційні та практичні заняття для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.010201 – Фізичне виховання та 6.010202 – Спорт (дисципліни «Масаж», «Фізична реабілітація», «Фізична рекреація», «ТТОРРА»).

Викладачі кафедри розробляють і видають навчальні та методичні посібники

Навчальні посібники: 2010: «Фітотерапія» (навчальний посібник, затверджений МОН України 20.08.2010 р.), «Лікувальна фізична культура у спеціальних медичних групах» (навчальний посібник, затверджений МОН України 03.06.2010 р.), «Основи фізичної реабілітації» (навчальний посібник, затверджений МОН України 18.05.2010 р.) 2012: «Фізична реабілітація в травматології», «Фізична реабілітація в ортопедії»; 2013: «Теоретические и прикладные основы построения мониторинга физического развития, физической подготовленности и физического состояния различных групп населения», «Техніка та методика класичного масажу»(навчальний посібник, затверджений МОН України 20.03.2012 р.), 2014: «Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку», «Масаж та інші засоби відновлення працездатності організму студенята»; 2015: «Спортивний масаж», «Лікувальна фізична культура в травматології», «Физическая рекреация в высших учебных заведениях»; 2016: «Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення».

Методичні рекомендації: «Комплексна фізична реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу», «Комплексна фізична реабілітація при плевритах», «Комплексна фізична реабілітація при пневмонії», «Комплексна фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки», «Комплексна фізична реабілітація при інфільтративному туберкульозі легень», «Фізична реабілітація при кіфотичній поставі», «Комплексна фізична реабілітація після внутрішньосуглобових переломів ліктьового суглоба».

Кафедра співпрацює з провідними закладами освіти, охорони здоров’я і реабілітаційними центрами м. Харкова, в яких студенти проходять практику і стажування. Студенти кафедри приймають активну участь у житті академії:

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра є організатором щорічних міжнародних науково-практичних конференцій:

 • «Сучасні питання фізичної реабілітації, рекреації та фізичного виховання різних груп населення»,
 • «Молодий учений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини»,
 • «Актуальні питання сучасного масажу»

За їх результатами видаються збірники наукових праць:

 • «Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології»
 • «Актуальні проблеми сучасного масажу»

Викладачі кафедри мають 12 патентів на винахід, і 2 авторські свідоцтва на твір.

На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Концепція кафедри визначає пріоритетні перспективи її розвитку:

 • удосконалення освітнього процесу у відповідності до стандарту вищої освіти (від 11.07.16 р.);
 • забезпречення єдності між освітнім процесом і науково-дослідною діяльністю на основі різних форм участі викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів у наукових дослідженнях і експериментальній роботі у співпраці з провідними клінічними базами та вищими навчальними закладами міста Харкова і України;
 • подальша волонтерська допомога у відновному лікуванні учасників АТО;
 • збільшення кількості баз для встановлення взаємовигідної співпраці в плані розробки і впровадження інноваційних технологій в лікувальний, освітній і науково-дослідний процеси в області фізичної та спортивної реабілітації спортсменів-інвалідів, а також фізичної реабілітації і рекреації різних верств населення;
 • впровадження нових технологій в навчальний процес з урахування запитів та вимог сучасного суспільства щодо підготовки компетентних фахівців-реабілітологів та фізичних терапевтів.

З 2015 року, за розпорядженням Кабінету міністрів України (№ 359-р від 31 березня 2015 р.) на базі кафедри фізичної реабілітації і рекреації було засновано Міжрегіональний навчальний центр масажних технологій Харківської державної академії фізичної культури.

Центр проводить професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у напрямку реабілітаційних, рекреаційно-оздоровчих, спортивних, етнічних та сучасних масажних технологій, а також навчання воїнів-інвалідів АТО різним видам масажу для подальшої професійної діяльності.

СТУДЕНТИ і ВИПУСКНИКИ

Спортивні досягнення студентів кафедри у 2016 році:

 • студентка магістратури Аджаметова Лейла Ільясівна здобула на ХV літніх Паралімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро золоту медаль у бігові на дистанції 100 м із світовим рекордом та бронзову нагороду у бігові на 400 м..
 • студентка IV курсу Дюськіна Єлизавета Петрівна посіла ІІ місце на Кубку України з самбо серед юніорів та юніорок та ІІ місце серед чоловіків та жінок.

Наукові досягнення:

 • студентка магістратури Ракчеєва Олександра Віталіївна посіла ІІІ місце ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Фізична реабілітація» 20-22 квітня 2016 р. (м. Львів)
 • студентка IV курсу Дюськіна Єлизавета Петрівна приймала участь у регіональному конкурсі «Винахідники Харківщини і перспективи реалізації їхніх винаходів в ЄС» з презентацією тренажера «Вогник-1». Дана робота також посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Фізична культура та спорт» (м. Суми).