Кафедра фізичної терапії

 

Кафедра «Фізичної терапії» має багаторічну історію. ЇЇ засновником у 1981 році була кандидат медичних наук, доцент Г.П. Пєшкова, яка очолювала кафедру на протязі 9-ти років. На той час кафедра мала назву «ЛФК, спортивної медицини та масажу».

З1990 року кафедрою керувала кандидат медичних наук, доцент Т. Г. Ананьєва, яка продовжила традиції, закладені на першому етапі організації та існування кафедри. З того ж року кафедра була перейменована у кафедру «Спортивної медицини та фізичної реабілітації».

З 1998 рокупо 2013 ріккерівником кафедри була кандидатмедичних наук, професор О. В. Пєшкова.

В ХДАФК також існувала кафедра «Фізичної реабілітації та здоров’язберігаючих технологій», яка спочатку мала назву «Рекреації та фізичної реабілітації», завідувачем якої був кандидат медичних наук, професор В. П. Зайцев.

За рішенням Вченої ради ХДАФК від 09.12.2013 року шляхом реорганізації зазначених кафедр була створена кафедра «Фізичної реабілітації та рекреації», яку очолив кандидат наук з фізичного виховання, доцент Д. О. Підкопай.

З  вересня 2016 року керівником кафедри став доктор медичних наук, професор Б.А. Пустовойт.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 року №53 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №266»  в 2018 році назву кафедри змінено на «Фізична терапія».

Пустовойт Б.А., завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Єфіменко П.Б., професор кафедри, кандидат педагогічних наук, професор

Підкопай Д.О., професор кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Калмиков С.А., доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Дугіна Л.В., доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Калмикова Ю.С., доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Каніщева О.П., доцент кафедри, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Підкопай Т.В., старший викладач

Манучарян Світлана Валентинівна, старший викладач кафедри

Полковник-Маркова В.С., старший викладач

Без'язична О.В., старший викладач

Федяй І.О., старший викладач

Пашкевич С. А., доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Думенко С.А., старший лаборант

Томенко Лідія Петрівна, старший лаборант кафедри

Васильєва М.М., старший лаборант

Кафедра випускає бакалаврів і магістрів за спеціальністю 227– «Фізична терапія, ерготерапія» (галузь знань 22 «Охорона здоров'я»).

Фізична терапія є невід'ємною складовою медичної реабілітації і використовується в усіх її періодах та етапах з метою комплексного відновлення фізичного здоров'я і працездатності хворих та інвалідів. Основною формою її застосування є комплексна система спеціальних вправ, масажних технологій, психологічного відновлення та використання природних факторів.

Фахівець з фізичної терапії посідає одне з провідних місць у процесі відновлювального лікування. Саме він розробляє методику застосування фізичних і психологічних вправ, добирає засоби і форми лікування, окреслює та виконує програму подальшого функціонального відновлення і психофізичної дієздатності хворої людини.

У випадках інвалідності фахівець із фізичної терапії, ерготерапії допомагає пацієнту індивідуально виробити компенсаторні навички, психологічно відновитися, адаптуватися до протезів та інших технічних пристроїв й апаратів, навчає пацієнта виконувати цілісні рухові вправи, таким чином, адаптує пацієнта до життя у змінених умовах.

Бакалавр з фізичної терапії здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що пов’язані з порушеннями функцій органів та систем, насамперед, опорно-рухового апарату, нервової, серцево-судинної та дихальної систем.

Магістр з фізичної терапії здійснює свою діяльність у лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах, навчально-спортивних комплексах ізакладах вищої освіти. Фахівці з фізичної терапії можуть працювати як організаторами, так і керівниками відповідних закладів та установ.

Накафедрі проводяться лекційні та практичні заняттядля бакалаврів за курсами:

«Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії»;

«Фізична рекреація та оздоровчі технології»;

«Теорія та технологія оздоровчо-рекреаційної рухової активності»;

«Основи фізичної терапії та ерготерапії»;

«Фізична терапія у закладах освіти та соціального захисту»;

«Патологія захворювань внутрішніх органів, опорно-рухового апарату, нервової системи»;

«Клінічний реабілітаційний менеджмент в неврологічній та терапевтичній клініці»;

«Ерготерапія»;

«Ерготерапія неповносправних»;

«Методи досліджень у фізичній терапії»;

«Клінічний реабілітаційний менеджмент в травматології та ортопедії»;

«Масаж загальний і самомасаж»;

«Науково доказова практична діяльність у фізичній терапії та ерготерапії»;

«Кінезіотерапія в спеціальних медичних групах»;

«Спортивний масаж»;

«Масаж реабілітаційний»;

«Сучасний апаратний масаж»;

«Основи масажу в педіатрії та геронтології»;

«Фізична терапія та ерготерапія в педіатрії і геронтології»;

«Народні та нетрадиційні методи фізичної терапії»;

«Фізична терапія у педіатрії»;

«Механотерапія у фізичній терапії»;

«Фізична терапія в акушерстві, гінекології та андрології»;

«Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів»;

«Фізична терапія при захворюваннях нервової системи»;

«Фізична терапія при хірургічних захворюваннях»;

«Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)»;

«Фізична терапія при порушеннях опорно-рухового апарату»;

«Реабілітаційні технології».

 

На кафедрі проводяться лекційні та практичні заняттядля магістрів за курсами:

«Ортопедія та травматологія»;

«Актуальні питання фізичної терапії при хірургічних захворюваннях»;

«Внутрішні захворювання»;

«Фізична терапія у педіатрії»;

«Актуальні питання фізичної терапії у терапевтичній та неврологічній клініці»;

«Актуальні питання фізичної терапії при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату»;

«Сегментарно-рефлекторний і точковий масаж»;

«СПА масаж»;

«Клінічна практика в педіатрії»;

«Клінічна практика у терапевтичній та неврологічній клініці»;

«Клінічна практика при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату»;

«Фізична терапія у протезуванні та ортезуванні»;

«Фітотерапія»;

«Постізометрична релаксація»;

«Методи дослідження ефективності фізичної терапії»;

«Дієтотерапія»;

«Основи рефлексотерапії»;

«Актуальні питання фізичної терапії в акушерстві та гінекології».

 

Крім того викладачами кафедри проводяться лекційні та практичні заняттядля студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки: 6.010201 – Фізичне виховання та 6.010202 – Спорт (дисципліни «Масаж», «Фізична терапія», «Фізична рекреація», «Валеологія» та інші).

Викладачі кафедри розробляють і видають навчальні та методичні посібники.

Кафедра співпрацює з провідними закладами освіти, охорони здоров’яі реабілітаційними центрами м. Харкова, в яких студенти проходять практики:

«Загальна ознайомча практика»;

«Реабілітаційна практика у закладах освіти»;

«Реабілітаційна практика у закладах соціального захисту»;

«Практика за профілем майбутньої професії».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

Кафедра є організатором щорічних міжнародних науково-практичних конференцій:

  • «Сучасні питання фізичної терапії, рекреації та фізичного виховання різних груп населення»;
  • «Молодий вчений: інтеграційні питання сучасних технологій, що спрямовані на здоров’я людини»;
  • «Актуальні питання сучасного масажу».

 

За їх результатами видаються збірники наукових праць:

  • «Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології»;
  • «Актуальні проблеми сучасного масажу».

Також викладачі та студенти кафедри приймають участь у різноманітних науково-практичних конференціях, семінарах та Всеукраїнських олімпіадах з фізичної терапії.

Викладачі кафедри мають монографії, багаточисленні патенти на винахіди та авторські свідоцтва.

На кафедрі працює студентський науковий гурток.

 

З 2015 року, за розпорядженням Кабінету міністрів України (№ 359-р від 31 березня 2015 р.) на базі кафедри фізичної реабілітації і рекреації було засновано Міжрегіональний навчальний центр масажних технологій Харківської державної академії фізичної культури.

Центр проводить професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які працюють у напрямку реабілітаційних, рекреаційно-оздоровчих, спортивних, етнічних та сучасних масажних технологій, а також навчання воїнів-інвалідів АТО різним видам масажу для подальшої професійної діяльності.