Кафедра гігієни та фізіології людини

 

 

Кафедра гігієни та фізіології людини організована у вересні 2013 року на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і спорту. Перейменування кафедри було обумовлено необхідністю відповідності назви та основних дисциплін, які на кафедрі викладаються.

На цей час в штаті кафедри 5 співробітників, з яких 2 доктори наук, професори, 3 кандидати наук, доценти. На умовах сумісництва на кафедрі працюють 2 доктори наук та 3 кандидати наук, а також 1 старший викладач без ступеню. Такий достатньо високий потенціал дозволяє забезпечити високу якість навчання та необхідний теоретичний та практичний рівень викладання навчальних дисциплін.

Кафедра здійснює викладання на усіх спеціальностях ХДАФК як у бакалавраті, та і у магістратурі. У курсі бакалаврату фахівці кафедри викладають наступні медико-біологічні дисципліни:

 • Фізіологію людини
 • Спортивну фізіологію
 • Гігієну
 • Безпеку життєдіяльності
 • Основи екології
 • Фізіологію рухової активності
 • Вікову фізіологію.

В магістратурі викладачі кафедри викладають наступні дисципліні:

 • Теорію та методику медико-біологічних досліджень в спорті
 • Системи відновлення та підвищення працездатності в спорті
 • Медико-біологічні критерії спортивного відбору
 • Медико-біологічний супровід фізкультурних та оздоровчих програм
 • Основні проблеми онтогенезу з біоритмологією
 • Основи охорони праці та цивільний захист.

В програмі підготовки аспірантів професори кафедри викладають дисципліну «Методологія наукової діяльності».

На цей час фахівці кафедри мають достатньо високий науковий рейтинг серед співробітників академії:

Професор Подрігало Л.В. – індекс Хірша за базою Скопус – 5; за базою WebofScience – 4; за базою Гугл Академія – 15.

Доцент Ровна О.О. - індекс Хірша за базою Скопус – 3; за базою WebofScience – 2; за базою Гугл Академія – 6.

Професор Ровний А.С. - індекс Хірша за базою Скопус – 2; за базою Гугл Академія – 8.

Доцент Подаваленко О.В. - індекс Хірша за базою Гугл Академія – 1.

Кафедра має достатньо високий науково-дослідний потенціал, проводить дослідження сумісно з фахівцями інших кафедр ХДАФК та провідними науковими та науково-педагогічними установами України. Серед співвиконавців наукових досліджень кафедри ДУ «Інститут охорони здоров’я НАМНУ», ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.. Марзєева О.М.», Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний медичний університет тощо.