Кафедра інформатики та біомеханіки

 

 

Завідувач кафедри професор, к.ф.-м.н., академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ) Ашанін Володимир Семенович.

Телефон: (057) 705-23-07
E–mail: infowwwkib@gmail.com

  1. З 1979 по 1986 рр. кафедра входила до складу кафедри зимових та водних видів спорту. Становлення кафедри інформатики та біомеханіки з 1986 по 1993 рік відбувалось під керівництвом проф., к.ф.-м.н. О.М. Пшисухи. У ці роки в ХаДІФК були вперше створені комп’ютерні класи на базі ПЕОМ «Електроніка» і у 1992 р. був придбаний вперше сучасний персональний комп’ютер. З вересня 1993 року по березень 1995 р. кафедрою керував проф., д.б.н. В.А. Друзь. З квітня 1995 року кафедру очолює проф., к.ф.-м.н., академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ) В.С. Ашанін. В різні роки на кафедрі працювали: проф., д.б.н. В.А. Друзь; проф., к.ф.-м.н. О.М. Псисуха; проф., д.мед.н., академік інтернаціональної академії інтегративної антропології (ІАІА) Н.М. Сак; проф., к.т.н., член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (АН ЕБ) В.В. Трегуб; доц., к.пед.н. К.М. Блещунова; доц., к.пед.н. К.М. Ємець; доц., к.б.н. В.О. Сутула; доц. к.мед.н. Д.О. Ткаченко, доц., к.б.н. А.Є. Сак; доц., к.фіз.вих. О.Б. Подоляка; ст. викладачі О.О. Пшисуха, Н.А. Костіна, Г.В. Ашаніна, Д.І. Скляров, М.А. Кузьменко; завідувач методичним кабінетом А.Є. Уфімцева, ст. лаборант А.П. Максименко та ін.

З 1996 року вперше в Україні на кафедрі був відкритий набір студентів на спеціалізацію «Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту», яка забезпечує підготовку фахівців, спроможних вирішувати актуальні завдання галузі в умовах інформаційного суспільства. Перший випуск таких фахівців зі спортивної інформатики відбувся в 2000 році, а магістрів – у 2001 році.

  1. За час існування колектив кафедри здійснив перехід на сучасний рівень навчально-методичної і науково-дослідної роботи. Кафедра забезпечує викладання великої кількості дисциплін для студентів, магістрантів та аспірантів академії: «Комп'ютерна техніка та метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті», «Нові інформаційні технології», «Математичні основи спортивної інформатики», «Біомеханіка», «Соціальна інформатика», «Комп’ютерна обробка даних експериментальних досліджень», «Обробка даних електронними таблицями», «Інформатика та інформаційні технології за професійним спрямуванням», «Методи комп’ютерної обробки інформації», «Біомеханічний аналіз даних рухової діяльності», «Системно-інформаційні основи наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті» «Інформаційно-комунікаційні системи у фізичній культурі та спорті», «Сучасні інформаційні технології», «Статистична обробка та аналіз наукових даних», «Інформаційно-комунікаційне та метрологічне забезпечення наукових досліджень».

За останні роки співробітниками кафедри було надруковано 19 навчальних посібників і монографій та понад 215 наукових робіт.

Розроблені на кафедрі комп’ютерні програми і електронні підручники впроваджені в навчальний процес і наукові дослідження ряду ВНЗ, та ставали лауреатами виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини».

 

  1. Кафедра інформатики та біомеханіки розташована на 3 поверсі головного корпусу Харківської державної академії фізичної культури у 311, 313, 315, 316, 319 аудиторіях.
  2. Контактна інформація: Телефон:(057) 705-23-07; E–mail:infowwwkib@gmail.com
  3. Сьогодні на кафедрі працюють: професор, к.ф.-м.н., академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ), завідувач кафедри В.С. Ашанін;  доцент, к.фіз.вих. С.С. Пятисоцька;  доцент, к.фіз.вих. Л.В. Філенко; доцент, к.фіз.вих. О.В. Басенко; доцент, к.фіз.вих. О.В. Церковна; доцент, к.філос.н. О.К. Булгаков; доцент, к.фіз.вих. В.В. Пасько, ст. викладач Л.М. Герасимова; ст. викладач Ю.І. Петренко, ст. викладач Г.С. Полторацька, ст. викладач Я.В. Алексєнко, ст.викладач І.А. Алексєєва, ст.викладач   М.С. Нестеренко, викладач Я.В. Жерновнікова.