Історія розвитку кафедри легкої атлетики.

Кафедра легкої атлетики була заснована 28 серпня 1979 року, як кафедра «легкої атлетики та одноборств» Харківського спортивного факультету Київського державного інституту фізичної культури. Першим її керівником до 1982р. був доц.., к. б. н. В.П. Пєшков. З 1982 по 1983 рік кафедру очолював доц., к. б. н. А.С. Ровний.

У 1983 році кафедра отримала самостійний статус і завідувачем кафедри став доц., к. пед. н., ЗТУ А.Т. Квітков. Він керував кафедрою до 1992 року. В цей період кафедра легкої атлетики займала провідні позиції серед інших кафедр нашого вузу.

З 1992 по 1995 рік кафедру очолював доц., к. пед. н. С.О. Орещук. Далі керівництво кафедрою здійснювали: доц., к. пед. н. А.С. Горлов (1995р. та 2002-2004рр.), доц. М.О. Олійник (1996р.), доц. Н.П. Барська (1997-1999РР.), доц., к. фіз. вих. Л.Є. Шестерова (2000-2002рр.,2004-2014 рр.) Нині кафедру очолює д.н.б., професор Друзь В.А.

До складу кафедри входять: доктор біологічних наук, професор В.А. Друзь, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор Л.Є. Шестерова; кандитат наук фізичного виховання та спорту, доцент Т.П. Рибальченко. Старші викладачі: О.Ю. Насонкіна, В.В. Шутєєв, Т.М.. Шутєєва, Я.Б. Крайник; А.М. Єфременко.Викладач: В.О.Рожков. Ст. лаборант К.С.Жарко  Спортивні звання майстрів спорту міжнародного класу мають: О.Ю. Насонкіна, Л.Є. Шестерова, В.В Шутєєв, майстра спорту – Т.М. Шутєєва;Т.П.Рибальченко

В різні роки на кафедрі працювали: доктор педагогічних наук, професор В.П. Бізін кандидат педагогічних наук, доцент Г.В. Рощупкін; кандидат біологічних наук С.І. Блінов; кандидат педагогічних наук, професор В.Г. Алабін; кандидат педагогічних наук, доцент Е.А. Моглін; кандидат педагогічних наук, доцент С.О. Орещук, кандидат педагогічних наук,доцент М.В. Акілов, доцент Н.П. Барська, старший викладач С.П. Жупійов; викладачі В.О.Поліщук., Г.І. Литвищенко, Л.І. Переяславець, В.В. Бондаренко, М.В. Омельченко.

Всі викладачі та співробітники кафедри є випускниками нашого навчального закладу.

На кафедрі, в різні роки, виконувалися наукові дослідження за напрямками: біомеханіка рухів та відбір у легкоатлетичному бігу (керівник – С.О. Орещук); біомеханіка рухів та відбір у легкоатлетичних метаннях (керівники: А.Т. Квітков, В.П. Бізін); біомеханіка рухів та відбір у легкоатлетичних стрибках (керівник – Г.В. Рощупкін); комплексний контроль діяльності спортсменів (керівник – С.І. Блінов); оптимізація управління спортивним тренуванням юних легкоатлетів (керівники: В.Г. Алабін, А.С. Горлов); оптимізація підготовки бігунів на середні дистанції (керівник: Л.Є. Шестерова).

На кафедрі легкої атлетики, протягом тривалого часу, регулярно відбувалися і проводяться зараз заняття за програмою підвищення кваліфікації провідних тренерів Харківської області та України.

Спортивну роботу на кафедрі курирували кандидат педагогічних наук, доцент, суддя Всесоюзної категорії Е.А. Моглін; доцент, суддя Республіканської категорії М.О. Олійник; старший викладач, МС Н.П. Барська і старший викладач, МСМК Л.Є. Шестерова, ст.. викладач, МСМК О.Ю. Насонкіна, старший викладач, МС Т.М. Шутєєва.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Теорія та методика обраного виду спорту» (легка атлетика) – курс спеціалізації; «Теорія системного підходу в професійній діяльності тренера» - дисципліна для студентів ІV курсу; «Легка атлетики та методика її викладання» - загальний курс; «Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (легка атлетика)» – магістерський курс; «Підвищення спортивної майстерності» - для студентів 1 - 4 курсів денного відділення; « Організація та методика занять в клубах аматорів бігу» - загальний курс; «Види оздоровочо-рекреаційної рухової активності» - для студентів напрямом підготовки «Здоров’я людини».

Під керівництвом завідувача кафедри, професора, доктора біологічних наук В.А. Друзь – захищено 24 кандидатських дисертаційних робіт, 3 докторських. Він є автором 286 наукових праць, у тому числі 10 монографій та шести навчально-методичних посібників, керівник багатьох дипломних та магістерських робіт, кращі з яких були відмічені дипломами наукових студентських конференцій. Викладає курс «Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (легка атлетика)».

За роки існування кафедри захищені 2 докторські (В.Г. Алабін – 1994 р., В.П. Бізін – 1995 р.) та 1 кандидатська (Т.П. Рибальченко – 2013 р.) дисертації. Видано 5 монографій, 36 навчальних та навчально-методичних посібників, 13 методичних рекомендацій. Під керівництвом провідних викладачів кафедри (В.А. Друзь, Л.Є. Шестерової) ведеться підготовка наукових кадрів в аспірантурі академії.

Кафедра легкої атлетики багато уваги приділяє приверненню висококваліфікованих легкоатлетів Харківської області і України до навчання в академії. За час існування на кафедрі навчалося 28 майстрів спорту міжнародного класу та понад 40 майстрів спорту.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі було розроблено та надруковано:

 • Алабин. В.Г. Бег (сопроводительный текст к диапозитивам). Экранное пособие. – Харьков: «Знание», ХаГИФК, 1990. – 39с.;
 • Алабин В.Г., Алабин А.В., Горлов А.С. Барьерный бег (техника, упражнения для обучения и развития физических качеств спортсмена). Экранное пособие. – Харьков: «Знание», ХаГИФК, 1990. – 32с.;
 • Барская Н.П.,. Шестерова Л.Е Спортивная ходьба (техника, упражнения для обучения, характерные ошибки и пути их исправления): Методические рекомендации и учебный материал к слайдам. – Харьков, 1991. – 21с.;
 • Алабин В.Г., Ровный А.С.. Тройной прыжок с разбега (техника, упражнения для воспитания физических качеств). Экранное пособие. – Харьков: ХаГИФК, 1991. – 15с.;
 • Легкоатлетические метания. Методические рекомендации для студентов, преподавателей и тренеров /Сост. Бакаринов Ю.М., Квитков А.Т., Пензиков В.А.. – Харьков: ХаГИФК, 1991. – 104с.;
 • Биомеханический анализ техники толкания ядра. Методические рекомендации для студентов, преподавателей и тренеров /Сост. Аракелов А.А. и др. – Харьков: ХГИФК, 1992. – 25с.;
 • Программирование тренировки в легкоатлетических метаниях. Метод. разработки / Сост. Бакаринов Ю.М., и др. – Харьков: ХГИФК, 1992. – 45с.;
 • Алабин В.Г, Алабин А.В., Бизин В.П.. Многолетняя тренировка юных спортсменов. – Харьков: Основа, 1993. – 244с.;
 • Орещук С.А.. Биомеханические основы техники бега: Учеб. пособие. – Харьков: Основа, 1993. – 100с.;
 • Алабин В.Г, Романенко Л.В.. 2000 упражнений для легкоатлетов: Учебное пособие для физкультурных учебных заведений. - Харьков: Основа, 1996. – 184с.;
 • Манжос Н.В., Горлов А.С., Юшко Б.Н.. Новые универсальные методы оценки беговой тренировочной нагрузки у легкоатлетов различной квалификации: Учебно-метод. пособие. – Харьков: ХДАФК, 2002. – 115с.;
 • Шестерова Л.Є., Насонкіна О.Ю.. Теорія та методика обраного виду спорту (легка атлетика) для студентів І курсу: Навч. посібник для студентів внз фіз. культ. – Харьков: ХДАФК, 2007. – 130с.;
 • Шестерова Л.Є., Рибальченко Т.П., Крайник Я.Б., Власенко Е.Г.. Легка атлетика. Аналіз техніки та методика навчання. – Харків: ХДАФК, 2012. – 180с.
 • Шутеева Т.Н., Шутеев В.В. Легкая атлетика в школе: Учеб. пособие. – Харьков: ХГАФК, 2013. – 108 с.
 • Шестерова Л.Є., Рибальченко Т.П., Насонкіна О.Ю., Крайник Я.Б. Легка атлетика: методичні рекомендації для студентів I курсу напряму підготовки 6.010202 «Спорт». – Харків: ХДАФК, 2013.-62с.
 • Насонкіна О.Ю., Шутєєв В.В. Теорія та методика спортивного тренування: Навчальний посібник для студентів 3 курсу спеціалізації «Легка атлетика». – Харків: ХДАФК, 2015. – 252 с.

Серед випускників кафедри дворазова олімпійська чемпіонка (Ігор XXΙV Олімпіади (Сеул – 1988 р.) та Ігор XXV Олімпіади (Барселона – 1992 р.)) в естафетному бігу 4 × 400 м, Заслужений майстер спорту Л. Джигалова; переможниця Всесвітньої універсіади та командного чемпіонату Європи, учасниця Ігор XXIX Олімпіади (Пекін – 2008 р.) та Ігор XXX Олімпіади (Лондон – 2012 р.) А. Міщенко; 

Чемпіонка Європи 2010 4х100м, переможниця Кубку Європи у естафетному бігу 4×100 м, бронзова призерка Чемпіонату світу 2011 4х100м, учасниця Ігор XXIX Олімпіади (Пекін – 2008 р.). Ігор XXX Олімпіади (Лондон – 2012 р.), Ігор XXXІ Олімпіади (Рио – 2016 р.), володарка континентального кубку світу з естафетного бігу, переможниця Всесвітньої Універсіади 2011,2013 4х100м- Заслужений майстер спорту Н. Погребняк; 

Чемпіон чемпіонату світу 2013 з новим рекордом чемпионатів світу (241 см), срібний призер чемпіонату світу 2015, Чемпіон Європи, 2014, чемпіон Європи серед молоді, переможець Всесвітньої Універсіади 2011, учасник (Ігор XXX Олімпіади (Лондон – 2012 р.), переможець Діамантової ліги 2013; бронзовий призер Олімпійських ігр 2016 зі стрибків у висоту - Заслужений майстер спорту Богдан Бондаренко.

Золотий медаліст Всесвітньої Універсіади-2013 в эстафете 4х100 метров, учасник Ігор XXXІ Олімпіади (Рио – 2016 р.), кавалер ордена «За заслуги» 3 степени, майстер спорту України міжнародного класу Ігор Бодров.

Учасники Олімпійських Ігор 2000 року в Сіднеї: М.Шемчишина МСМК з легкої атлетики,О.Буженко МСМК з легкої атлетики,О.Кайдаш МСМК з легкої атлетики,Н.Бодрова МСМК з легкої атлетики,Є.Зюков МСМК з легкої атлетики,О.Пастушенко МСМК з легкої атлетики,А.Довгаль МСМК з легкої атлетики.

Учасники Олімпійських Ігор 2004 року М.Майданова МС України,І.Кожемякіна МСМК з легкої атлетики,Т.Ткалич МСМК з легкої атлетики,

Чемпіонка Європи з легкоатлетичного кросу В. Погорельська та інші.

Зараз навчаються: Чемпіонка (100м) та бронзова призерка (400м) Літніх Паралімпійських ігор, Чемпіонка України. Дворазова чемпіонка (100 м - із встановленням рекорду світу, 400 м), срібна призерка (200 м - із встановлення рекорду Європи) міжнародного турніру 2016 року. Кандидат у майстри спорту України Лейля Аджаметова. 

Безніс Павло МС фіналіст Чемпіонату світу серед юнаків 2013 року,фіналіст Олімпійського фестивалю 2014 року,бронзовий призер Чемпіонату світу серед юніорів 2015 року.

Іваненко Влад МС метанння диска Чемпіон України.

Мандич Влад МС. Стребки з жердиною.Чемпіон України 

Килипко Марина МСМК,рекордсменка України зі стрибків з жердиною,та учасниця XXXI  Ігор Олімпіади

Табашник Катерина МС. Чемпіонка Європи 2013 р. серед юнаків зі стрибків у висоту

Іоничева Юлія Учасниця юнацьких Олімпійських Ігор 2012 р.