Історія розвитку кафедри легкої атлетики.

 

Кафедра легкої атлетики була заснована 28 серпня 1979 року, як кафедра «легкої атлетики та одноборств» Харківського спортивного факультету Київського державного інституту фізичної культури. Першим її керівником до 1982р. був доц.., к. б. н. В.П. Пєшков. З 1982 по 1983 рік кафедру очолював доц., к. б. н. А.С. Ровний.

У 1983 році кафедра отримала самостійний статус і завідувачем кафедри став доц., к. пед. н., ЗТУ А.Т. Квітков. Він керував кафедрою до 1992 року. В цей період кафедра легкої атлетики займала провідні позиції серед інших кафедр нашого вузу.

З 1992 по 1995 рік кафедру очолював доц., к. пед. н. С.О. Орещук. Далі керівництво кафедрою здійснювали: доц., к. пед. н. А.С. Горлов (1995р. та 2002-2004рр.), доц. М.О. Олійник (1996р.), доц. Н.П. Барська (1997-1999РР.), доц., к. фіз. вих. Л.Є. Шестерова (2000-2002рр.,2004-2014 рр.) Нині кафедру очолює д.н.б., професор Друзь В.А.

Друзь В.А

Зав кафедри легкої атлетики, д.н.б., професор 

До складу кафедри входять: доктор біологічних наук, професор В.А. Друзь, професор Л.Є. Шестерова - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент; Доценти: кандитат наук фізичного виховання та спорту, доцент Т.П. Рибальченко, кандитат наук фізичного виховання та спорту, А.М. Єфременко, кандитат наук фізичного виховання та спорту, В.В. Шутєєв. Старші викладачі: О.Ю. Насонкіна, Т.М. Шутєєва, Я.Б. Крайник. Викладач: кандитат наук фізичного виховання та спорту, В.О. Рожков. Ст. лаборант А. Демідова.  Всі викладачі та співробітники кафедри є випускниками нашого навчального закладу.

В різні роки на кафедрі працювали: доктор педагогічних наук, професор В.П. Бізін кандидат педагогічних наук, доцент Г.В. Рощупкін; кандидат біологічних наук С.І. Блінов; кандидат педагогічних наук, професор В.Г. Алабін; кандидат педагогічних наук, доцент Е.А. Моглін; кандидат педагогічних наук, доцент С.О. Орещук, кандидат педагогічних наук, доцент М.В. Акілов, доцент Н.П. Барська, старший викладач С.П. Жупійов; викладачі В.О.Поліщук., Г.І. Литвищенко, Л.І. Переяславець, В.В. Бондаренко, М.В. Омельченко.

Навчальна робота

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: «Теорія та методика обраного виду спорту» (легка атлетика) – курс спеціалізації; «Теорія системного підходу в професійній діяльності тренера» – дисципліна для студентів ІV курсу; «Легка атлетики з методикою викладання» – для студентів 1 курсу; «Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (легка атлетика)» – магістерський курс; «Підвищення спортивної майстерності» – для студентів 1 - 4 курсів денного відділення; «Організація та методика занять в клубах аматорів бігу» – загальний курс; «Види оздоровочо-рекреаційної рухової активності» - для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини». «Підготовка суддів з виду спорту (легка атлетика)» – для студентів 3 курсу.

На кафедрі легкої атлетики, протягом тривалого часу, регулярно відбувалися і проводяться зараз заняття за програмою підвищення кваліфікації провідних тренерів Харківської області та України.

Кафедра легкої атлетики багато уваги приділяє приверненню висококваліфікованих легкоатлетів Харківської області і України до навчання в академії. За час існування на кафедрі навчалося понад 30 майстрів спорту міжнародного класу та понад 40 майстрів спорту.

Навчально-методична робота

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі було розроблено та надруковано:

 • Алабин. В. Г. Бег (сопроводительный текст к диапозитивам). Экранное пособие. Харьков: «Знание», ХаГИФК, 1990. 39 с.;
 • Алабин В. Г., Алабин А. В., Горлов А. С. Барьерный бег (техника, упражнения для обучения и развития физических качеств спортсмена). Экранное пособие. Харьков: «Знание», ХаГИФК, 1990. 32 с.;
 • Барская Н. П.,. Шестерова Л. Е Спортивная ходьба (техника, упражнения для обучения, характерные ошибки и пути их исправления): Методические рекомендации и учебный материал к слайдам. Харьков, 1991. 21 с.;
 • Алабин В. Г., Ровный А. С. Тройной прыжок с разбега (техника, упражнения для воспитания физических качеств). Экранное пособие. Харьков: ХаГИФК, 1991. 15 с.;
 • Бакаринов Ю. М., Квитков А. Т., Пензиков В. А. Легкоатлетические метания : методические рекомендации для студентов, преподавателей и тренеров. Харьков: ХаГИФК, 1991. 104 с.;
 • Биомеханический анализ техники толкания ядра : методические рекомендации для студентов, преподавателей и тренеров / Сост. А. А. Аракелов и др. Харьков: ХГИФК, 1992. 25 с.;
 • Программирование тренировки в легкоатлетических метаниях : метод. разработки / Сост.Ю. М. Бакаринов и др. Харьков: ХГИФК, 1992. 45 с.;
 • Алабин В. Г, Алабин А. В., Бизин В. П. Многолетняя тренировка юных спортсменов. Харьков: Основа, 1993. 244 с.;
 • Орещук С. А. Биомеханические основы техники бега : учеб. пособие. Харьков: Основа, 1993. 100 с.;
 • Алабин В. Г., Романенко Л. В. 2000 упражнений для легкоатлетов : учебное пособие. Харьков: Основа, 1996. 184 с.;
 • Манжос Н. В., Горлов А. С., Юшко Б. Н. Новые универсальные методы оценки беговой тренировочной нагрузки у легкоатлетов различной квалификации : учебно-метод. пособие. Харьков: ХДАФК, 2002. 115 с.;
 • Шестерова Л. Є., Насонкіна О. Ю. Теорія та методика обраного виду спорту (легка атлетика) для студентів І курсу : навч. посібник. Харьков : ХДАФК, 2007. 130 с.;
 • Іванова Т. П. Вдосконалення спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих бігунів на середні дистанції. Харків : ХДАФК, 2011. 36 с.
 • Шестерова Л. Є., Рибальченко Т. П., Крайник Я. Б., Власенко Е. Г. Легка атлетика. Аналіз техніки та методика навчання. Харків : ХДАФК, 2012. 180 с.
 • Шутеева Т. Н., Шутеев В. В. Легкая атлетика в школе : учеб. пособие. Харьков: ХГАФК, 2013. 108 с.
 • Шестерова Л. Є., Рибальченко Т. П., Насонкіна О. Ю., Крайник Я. Б. Легка атлетика: методичні рекомендації для студентів I курсу напряму підготовки 6.010202 «Спорт». Харків : ХДАФК, 2013. 62 с.
 • Рибальченко Т. П. Теорія та методика легкої атлетики : навч. посібник. Харків : ХДАФК, 2013. 175 с.
 • Насонкіна О. Ю., Шутєєв В. В. Теорія та методика спортивного тренування : навч. посібник. Харків : ХДАФК, 2015. 252 с.
 • Єфременко А. М., Шестерова Л. Є. Працездатність та відновлення в спринті : навч. посібник. Харків : ХДАФК, 2016. 124 с.
 • Рибальченко Т. П., Насонкіна О. Ю. Легка атлетика : навч. посібник. Харків : ХДАФК, 2017. 198 с.

Наукова робота

На кафедрі, в різні роки, виконувалися наукові дослідження за напрямками: біомеханіка рухів та відбір у легкоатлетичному бігу (керівник – С.О. Орещук); біомеханіка рухів та відбір у легкоатлетичних метаннях (керівники: А.Т. Квітков, В.П. Бізін); біомеханіка рухів та відбір у легкоатлетичних стрибках (керівник – Г.В. Рощупкін); комплексний контроль діяльності спортсменів (керівник – С.І. Блінов); оптимізація управління спортивним тренуванням юних легкоатлетів (керівники: В.Г. Алабін, А.С. Горлов); оптимізація підготовки бігунів на середні дистанції (керівник: Л.Є. Шестерова).

Під керівництвом завідувача кафедри, професора, доктора біологічних наук В.А. Друзь – захищено 24 кандидатських дисертаційних робіт, 3 докторських. Він є автором 286 наукових праць, у тому числі 10 монографій та шести навчально-методичних посібників, керівник багатьох дипломних та магістерських робіт, кращі з яких були відмічені дипломами наукових студентських конференцій. Викладає курс «Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (легка атлетика)».

За роки існування кафедри захищені 2 докторські (В.Г. Алабін – 1994 р., В.П. Бізін – 1995 р.) та 2 кандидатські (Т.П. Рибальченко – 2013 р.; А.М. Єфременко – 2016 р.) дисертації. Видано 5 монографій, 36 навчальних та навчально-методичних посібників, 13 методичних рекомендацій. Під керівництвом провідних викладачів кафедри (В.А. Друзь, Л.Є. Шестерової) ведеться підготовка наукових кадрів в аспірантурі академії.

Спортивна робота

 

Спортивні звання майстрів спорту міжнародного класу мають: О.Ю. Насонкіна, Л.Є. Шестерова, В.В Шутєєв, майстра спорту – Т.М. Шутєєва;Т.П. Рибальченко.

 

Спортивну роботу на кафедрі курирували кандидат педагогічних наук, доцент, суддя Всесоюзної категорії Е.А. Моглін; доцент, суддя Республіканської категорії М.О. Олійник; старший викладач, МС Н.П. Барська і старший викладач, МСМК Л.Є. Шестерова, ст. викладач, МСМК О.Ю. Насонкіна, старший викладач, МС Т.М. Шутєєва.

Кращі студенти кафедри легкої атлетики

Килипко Марина – МСМК з легкої атлетики, рекордсменка України зі стрибків з жердиною,та учасниця XXXI  Ігор Олімпіади, переможець та призер багатьох міжнародних змагань.

Табашник Катерина – МСМК з легкої атлетики, чемпіонка Європи 2013 р. серед юнаків зі стрибків у висоту, переможець та призер багатьох міжнародних змагань.

Лейля Аджаметова – чемпіонка (100 м) та бронзова призерка (400 м) Літніх Паралімпійських ігор, чемпіонка України. Дворазова чемпіонка (100 м - із встановленням рекорду світу, 400 м), срібна призерка (200 м - із встановлення рекорду Європи) міжнародного турніру 2016 року. Кандидат у майстри спорту України з легкої атлетики.

Безніс Павло – МС з легкої атлетики, фіналіст Чемпіонату світу серед юнаків 2013 року, фіналіст Олімпійського фестивалю 2014 року, бронзовий призер Чемпіонату світу серед юніорів 2015 року.

Левченко Артем – КМС з легкої атлетики, чемпіон України зі штовхання ядра.

Тарас Шевцов – КМС з легкої атлетики зі стрибків з жердиною, чемпіон України зі стрибків з жердиною; срібний призер Олімпійського фестивалю 2015 року зі стрибків з жердиною, переможець Міжнародної матчевої зустрічі U20 (Мінськ, 2018); Міжнародної матчевої зустрічі серед юніорів U20 (Тель-Авів, 2018).

Панаріна Ірина – КМС з легкої атлетики, чемпіонка України з бігу з бар’єрами; учасниця Чемпіонату Європи серед юнаків, срібнна призерка всесвітньої гімназіади та міжнародної матчевої зустрічі 2018 р. серед юнаків (Туреччина).

Випускники кафедри

Людмила Джигалова

Заслужений майстер спорту

Дворазова олімпійська чемпіонка (Ігор XXΙV Олімпіади (Сеул – 1988 р.) та Ігор XXV Олімпіади (Барселона – 1992 р.)) в естафетному бігу 4×400м

Наталія Погребняк

Заслужений майстер спорту

Чемпіонка Європи 2010 р. у естафетному бігу 4х100 м, переможниця Кубку Європи у естафетному бігу 4×100 м, бронзова призерка Чемпіонату світу 2011 у естафетному бігу 4х100 м, учасниця Ігор XXIX Олімпіади (Пекін – 2008 р.). Ігор XXX Олімпіади (Лондон – 2012 р.), Ігор XXXІ Олімпіади (Рио – 2016 р.), володарка континентального кубку світу з естафетного бігу, переможниця Всесвітньої Універсіади 2011 р.,2013 р. 4х100 м.

Богдан Бондаренко

Заслужений майстер спорту

Бронзовий призер XXXI Олімпійських ігр 2016 р. зі стрибків у висоту (Ріо-де-Жанейро).

Чемпіон чемпіонату світу 2013 р. з новим рекордом чемпіонатів світу (241 см), срібний призер чемпіонату світу 2015 р., Чемпіон Європи, 2014 р., чемпіон Європи серед молоді, переможець Всесвітньої Універсіади 2011 р., учасник Ігор XXX Олімпіади (Лондон – 2012 р.), переможець Діамантової ліги 2013 р.

Міщенко А. – переможниця Всесвітньої універсіади та командного чемпіонату Європи, учасниця Ігор XXIX Олімпіади (Пекін – 2008 р.) та Ігор XXX Олімпіади (Лондон – 2012 р.), переможець та призер багатьох міжнародних змагань.

Золотий медаліст Всесвітньої Універсіади-2013 в эстафете 4х100 метров, учасник Ігор XXXІ Олімпіади (Рио – 2016 р.), кавалер ордена «За заслуги» 3 степени, майстер спорту України міжнародного класу Ігор Бодров.

Іоничева Юлія – учасниця юнацьких Олімпійських Ігор 2012 р.

Учасники Олімпійських Ігор 2000 року в Сіднеї: М. Шемчишина МСМК з легкої атлетики, О.Буженко МСМК з легкої атлетики, О. Кайдаш МСМК з легкої атлетики, Н. Бодрова МСМК з легкої атлетики, Є. Зюков МСМК з легкої атлетики, О. Пастушенко МСМК з легкої атлетики, А. Довгаль МСМК з легкої атлетики.

Учасники Олімпійських Ігор 2004 року М. Майданова МС України, І. Кожемякіна МСМК з легкої атлетики, Т. Ткалич МСМК з легкої атлетики,

Погорельська Вікторія – МСМК з легкої атлетики, чемпіонка Європи з легкоатлетичного кросу, багаторазова чемпіонка України у бігу на середні та довгі дистанції, переможець та призер багатьох міжнародних змагань.

Іваненко Влад – МС з легкої атлетики, чемпіон України з метанння диска.

Мандич Влад – МС з легкої атлетики, чемпіон України зі стрибків з жердиною. 

Бардіс Ася – МС з легкої атлетики, переможець командного чемпіонату Європи з багатоборства (командний залік).