Кафедра менеджменту фізичної культури

Е-mailmenedgment_fk@ukr.net

Адреса: м. Харків, вул. Клочківська 99, 2 поверх, 206 кб.

 

У 1989 році при Харківському державному інституті фізичної культури (зараз Академії) було створено кафедру історії, організації та управління фізичної культури, яку у 1995 році реорганізовано у кафедру менеджменту фізичної культури. Це перша кафедра менеджменту фізичної культури серед вищих навчальних закладів спортивного профілю в Україні. За роки існування кафедрою було підготовлено більш ніж 500 менеджерів фізичної культури.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

БОНДАР АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

завідувач кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

ЛЕОНОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат економічних наук, доцент

СЕРЕДА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

СТАДНИК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

ПЕТРЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри менеджменту фізичної культури

ЖДАМІРОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

лаборант кафедри менеджменту фізичної культури

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

 Зараз на кафедрі навчається  41 студент денної форми навчання з 1 по 4 курси та 62 студента заочної форми навчання з 1 по 5 курси. 

У ході навчання студенти кафедри отримають кваліфікацію «викладач фізичного виховання, менеджер фізичної культури», яка дає можливість випускникам працювати: 

 1. начальниками та спеціалістами (різного рівня) обласних та міських органів управління з фізичної культури і спорту; 
  2. директорами, заступниками директорів спортивних шкіл;
  3. викладачами фізичної культури у навчальних закладах;
  4. головами обласних фізкультурно-спортивних товариств;
  5.  директорами спортивних споруд;
  6.  директорами, заступниками директорів училищ фізичної культури;
  7.  директорами, заступниками директорів Центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»;
  8.  менеджерами приватних спортивних клубів та професійних спортивних команд;
  9.  методистами спортивних шкіл.

 

Також, студенти кафедри здійснють активну громадське діяльність, а саме – очолюють студенське самоврядування Академії, беруть активну участь у волонтерському русі м.Харкова, виступають помічниками організаторів масштабних фікультурно-спортивних заходів.

 

 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

     Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

«Організація та менеджмент фізичної культури» (для студентів 2, 4 курсів денної форми навчання та 2, 5 курсів заочної форми навчання).

«Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

 «Основи управління фізичною культурою та спортом» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання).

«Фізкультурно-оздоровчі клуби» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання).

«Наукова організація праці працівника фізичної культури» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання).

«Основи організації адаптивної фізичної культури» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

«Стратегічне управління фізичною культурою та спортом» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

«Менеджмент фізкультурно-спортивних організацій» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

«Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання).

«Менеджмент фізичної культури» (для студентів магістратури).

«Стратегічний менеджмент» (для студентів магістратури).

«Маркетинг фізичної культури» (для студентів магістратури).

«Методи та організація наукових досліджень в організаційно-управлінській діяльності фізичної культури» (для студентів магістратури).

«Методологія дослідження ринку фізкультурно-спортивних послуг» (для студентів магістратури).

«Управління проектами в сфері фізичної культури і спорту» (для студентів магістратури).

«Реінженірінг бізнес-процесу фізкультурно-спортивної організації» (для студентів магістратури).

«Економіка фізичної культури» (для студентів магістратури).

 

Навчально-методичні посібники кафедри:

 1. Бондарь А.С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи / А.С. Бондарь: навчальний посібник. – Х.: ХДАФК, 2010. – 176 с. (з грифом МОН України). – 176 с.
 2. Бондар А.С. Менеджмент фізичної культури (для студентів магістратури) / А.С. Бондар. – Частина І. – Харків, 2016. – 116 с.
 3. Приходько И.И. Организация и методика массовой физической культуры / И.И. Приходько, С.А. Стадник: учебное пособие для студентов ВУЗ физкультурно-спортивного профиля. – Х.: ХГАФК, 2011. – 164 с.
 4. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури для студентів 2 курсу (за кредитно-модульною системою): навч. посібник / І.І. Приходько, І.Г. Корнієнко. – Харків: ХДАФК, 2009. – 140с.
 5. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури. Навчальний посібник для студентів 1 курсу (за кредитно-модульною системою) / І.І. Приходько, О.В. Горбенко, Г.М. Путятіна. – Харків: ХДАФК, 2009. – 152 с.
 6. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» / І.І. Приходько. – Х.: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 178 с.
 7. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури: [навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичної культури] / І.І. Приходько, А.В. Оксененко. – Х.: ХДАФК, 2009. – 178 с.
 8. Путятіна Г.М. Маркетингова діяльність некомерційних організацій (на прикладі дитячо-юнацьких спортивних шкіл): навчальний посібник для студентів ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю / Г.М. Путятіна, Н.В. Середа. – Харків, 2013. – 102 с.
 9. Середа Н.В. Маркетинг фізичної культури (короткий курс): методичні рекомендації для студентів магістратури / Н.В. Середа. – Харків: ХДАФК, 2015. – 127 с.
 10. Стадник С.А. Учебное пособие по дисциплине «Теория и методика оздоровительной физической культуры» для иностранных студентов III курса по направлению подготовки «Здоровье человека» / С.А. Стадник, В.С. Приходько. – Харьков: ХГАФК, 2014. – 104 с.
 11. Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт» // Матеріали І регіональної науково-практичного інтернет-конференції, 23 жовтня 2012 року. – Харків: ХДАФК, 2012. – 102 с.
 12. Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт» // Матеріали ІІ регіональної науково-практичного інтернет-конференції з міжнародною участю, 14 грудня 2013 року. – Харків: ХДАФК, 2014. – 187 с.
 13. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту // Матеріали ІІІ регіональної науково-практичного інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів 6-8 травня 2015 р. - Харків: ХДАФК, 2015. – 234 с.
 14. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту в контексті 25-річчя Незалежності України: зб. матеріалів ІV регіональної науково-практичного інтернет-конференції з міжнародною участю, 11-13 травня 2016 р. - Харків: ХДАФК, 2016. – 197 с.
 15. Бондар А.С., Стадник С.О. Менеджмент фізичної культури (магістратура) Частина ІІ : навчальний посібник. – Харків «Цифра-принт», 2017 – 122с.
 16. Бондар А.С., Томенко О.А., Середа Н.В., Бондар Т.С., Золочевський В.В., Салтан О.М., Салтан Н.М., Стадник С.О., Петренко І.В., Красілов А.Д., Байрамов Р.Х. Організаційно-управлінські умови розвитку неолімпійського спорту на Слобожанщині (колективна монографія, українська). – Харків: «Цифра-принт», 2017. –200 с.
 17. Середа Н.В., Бондар А.С. Фізкультурно-оздоровчі клуби: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю (навчальний посібник, українська) – Харків: ХДАФК, 2017. – 155с.

АБІТУРІЄНТАМ

Якщо ТИ:

ведеш здоровий спосіб житя;

 • впевнений користувач ПК;
 • цілеспрямований;
 • активний;
 • енергійний;
 • дисциплінований і організований;
 • здатний вести за собою інших

Тоді тобі до нас!

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

запрошує бажаючих здобути вищу освіту

за спеціальністю «Фізична культура і спорт»

спеціалізація «Менеджмент у спортивній діяльності»

  Менеджери фізичної культури володіють знаннями, які відкривають можливості успішно професійно реалізуватися працюючи у спортивних школах, у навчальних закладах, на спортивних спорудах, у системі надання фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг населенню, а також в органах управління фізичною культурою і спортом.

На кафедрі менеджменту фізичної культури у студентів формуються:

- знання та вміння в області наукового управління;

- вміння працювати з документами, інформацією;

- відповідна культура поведінки, уміння працювати в колективі, вдосконалювати себе;

- висока мотивація до навчання і праці;

- розвиваються вміння планувати свою діяльність на ближню і дальню перспективу;

- вітається готовність виконання творчих завдань управлінської діяльності;

- формуються вміння приймати управлінські рішення, складати бізнес-плани, організовувати проведення ділових нарад.

Навчаючись на кафедрі менеджменту фізичної культури, студенти зможуть застосувати творчі знання науки управління в процесі організаційно-управлінської практики .

За період навчання студенти активно беруть участь в організації та проведенні спортивних змагань міста Харкова, зможуть отримати перший професійний досвід в якості спортивних волонтерів.

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Адреса приймальної комісії

61022, м. Харків,

вул. Клочківская, 99, ауд. 101

hdafk.kharkov.ua