Кафедра менеджменту фізичної культури

Е-mailmenedgment_fk@ukr.net

Адреса: м. Харків, вул. Клочківська 99, 2 поверх, 206 кб.

 

У 1989 році при Харківському державному інституті фізичної культури (зараз Академії) було створено кафедру історії, організації та управління фізичної культури, яку у 1995 році реорганізовано у кафедру менеджменту фізичної культури. Це перша кафедра менеджменту фізичної культури серед вищих навчальних закладів спортивного профілю в Україні. За роки існування кафедрою було підготовлено більш ніж 500 менеджерів фізичної культури.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

БОНДАР АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

завідувач кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

МУЛИК КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА

доцент кафедри зимових видів спорту, доктор педагогічних наук, доцент

 

СЕРЕДА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

ПУТЯТІНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

 

СТАДНИК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

ЛЕОНОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

доцент кафедри менеджменту фізичної культури, кандидат економічних наук, доцент

ПЕТРЕНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

старший викладач кафедри менеджменту фізичної культури

ЖДАМІРОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

лаборант кафедри менеджменту фізичної культури

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

 Зараз на кафедрі навчається  41 студент денної форми навчання з 1 по 4 курси та 62 студента заочної форми навчання з 1 по 5 курси. 

У ході навчання студенти кафедри отримають кваліфікацію «викладач фізичного виховання, менеджер фізичної культури», яка дає можливість випускникам працювати: 

 1. начальниками та спеціалістами (різного рівня) обласних та міських органів управління з фізичної культури і спорту; 
  2. директорами, заступниками директорів спортивних шкіл;
  3. викладачами фізичної культури у навчальних закладах;
  4. головами обласних фізкультурно-спортивних товариств;
  5.  директорами спортивних споруд;
  6.  директорами, заступниками директорів училищ фізичної культури;
  7.  директорами, заступниками директорів Центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»;
  8.  менеджерами приватних спортивних клубів та професійних спортивних команд;
  9.  методистами спортивних шкіл.

 

Також, студенти кафедри здійснють активну громадське діяльність, а саме – очолюють студенське самоврядування Академії, беруть активну участь у волонтерському русі м.Харкова, виступають помічниками організаторів масштабних фікультурно-спортивних заходів.

 

 

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

     Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

«Організація та менеджмент фізичної культури» (для студентів 2, 4 курсів денної форми навчання та 2, 5 курсів заочної форми навчання).

«Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

 «Основи управління фізичною культурою та спортом» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання).

«Фізкультурно-оздоровчі клуби» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання).

«Наукова організація праці працівника фізичної культури» (для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання).

«Основи організації адаптивної фізичної культури» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

«Стратегічне управління фізичною культурою та спортом» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

«Менеджмент фізкультурно-спортивних організацій» (для студентів 3 курсів денної та заочної форм навчання).

«Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» (для студентів 4 курсу денної форми навчання).

«Менеджмент фізичної культури» (для студентів магістратури).

«Стратегічний менеджмент» (для студентів магістратури).

«Маркетинг фізичної культури» (для студентів магістратури).

«Методи та організація наукових досліджень в організаційно-управлінській діяльності фізичної культури» (для студентів магістратури).

«Методологія дослідження ринку фізкультурно-спортивних послуг» (для студентів магістратури).

«Управління проектами в сфері фізичної культури і спорту» (для студентів магістратури).

«Реінженірінг бізнес-процесу фізкультурно-спортивної організації» (для студентів магістратури).

«Економіка фізичної культури» (для студентів магістратури).

 

Навчально-методичні посібники кафедри:

 1. Бондарь А.С. Менеджмент рекреаційно-оздоровчої роботи / А.С. Бондарь: навчальний посібник. – Х.: ХДАФК, 2010. – 176 с. (з грифом МОН України). – 176 с.
 2. Бондар А.С. Менеджмент фізичної культури (для студентів магістратури) / А.С. Бондар. – Частина І. – Харків, 2016. – 116 с.
 3. Приходько И.И. Организация и методика массовой физической культуры / И.И. Приходько, С.А. Стадник: учебное пособие для студентов ВУЗ физкультурно-спортивного профиля. – Х.: ХГАФК, 2011. – 164 с.
 4. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури для студентів 2 курсу (за кредитно-модульною системою): навч. посібник / І.І. Приходько, І.Г. Корнієнко. – Харків: ХДАФК, 2009. – 140с.
 5. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури. Навчальний посібник для студентів 1 курсу (за кредитно-модульною системою) / І.І. Приходько, О.В. Горбенко, Г.М. Путятіна. – Харків: ХДАФК, 2009. – 152 с.
 6. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Фізичне виховання» / І.І. Приходько. – Х.: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 178 с.
 7. Приходько І.І. Організація і менеджмент фізичної культури: [навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичної культури] / І.І. Приходько, А.В. Оксененко. – Х.: ХДАФК, 2009. – 178 с.
 8. Путятіна Г.М. Маркетингова діяльність некомерційних організацій (на прикладі дитячо-юнацьких спортивних шкіл): навчальний посібник для студентів ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю / Г.М. Путятіна, Н.В. Середа. – Харків, 2013. – 102 с.
 9. Середа Н.В. Маркетинг фізичної культури (короткий курс): методичні рекомендації для студентів магістратури / Н.В. Середа. – Харків: ХДАФК, 2015. – 127 с.
 10. Стадник С.А. Учебное пособие по дисциплине «Теория и методика оздоровительной физической культуры» для иностранных студентов III курса по направлению подготовки «Здоровье человека» / С.А. Стадник, В.С. Приходько. – Харьков: ХГАФК, 2014. – 104 с.
 11. Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт» // Матеріали І регіональної науково-практичного інтернет-конференції, 23 жовтня 2012 року. – Харків: ХДАФК, 2012. – 102 с.
 12. Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт» // Матеріали ІІ регіональної науково-практичного інтернет-конференції з міжнародною участю, 14 грудня 2013 року. – Харків: ХДАФК, 2014. – 187 с.
 13. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту // Матеріали ІІІ регіональної науково-практичного інтернет-конференції за участю міжнародних спеціалістів 6-8 травня 2015 р. - Харків: ХДАФК, 2015. – 234 с.
 14. Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту в контексті 25-річчя Незалежності України: зб. матеріалів ІV регіональної науково-практичного інтернет-конференції з міжнародною участю, 11-13 травня 2016 р. - Харків: ХДАФК, 2016. – 197 с.
 15. Бондар А.С., Стадник С.О. Менеджмент фізичної культури (магістратура) Частина ІІ : навчальний посібник. – Харків «Цифра-принт», 2017 – 122с.
 16. Бондар А.С., Томенко О.А., Середа Н.В., Бондар Т.С., Золочевський В.В., Салтан О.М., Салтан Н.М., Стадник С.О., Петренко І.В., Красілов А.Д., Байрамов Р.Х. Організаційно-управлінські умови розвитку неолімпійського спорту на Слобожанщині (колективна монографія, українська). – Харків: «Цифра-принт», 2017. –200 с.
 17. Середа Н.В., Бондар А.С. Фізкультурно-оздоровчі клуби: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю (навчальний посібник, українська) – Харків: ХДАФК, 2017. – 155с.

АБІТУРІЄНТАМ

Якщо ТИ:

ведеш здоровий спосіб житя;

 • впевнений користувач ПК;
 • цілеспрямований;
 • активний;
 • енергійний;
 • дисциплінований і організований;
 • здатний вести за собою інших

Тоді тобі до нас!

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

запрошує бажаючих здобути вищу освіту

за спеціальністю «Фізична культура і спорт»

спеціалізація «Менеджмент у спортивній діяльності»

  Менеджери фізичної культури володіють знаннями, які відкривають можливості успішно професійно реалізуватися працюючи у спортивних школах, у навчальних закладах, на спортивних спорудах, у системі надання фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг населенню, а також в органах управління фізичною культурою і спортом.

На кафедрі менеджменту фізичної культури у студентів формуються:

- знання та вміння в області наукового управління;

- вміння працювати з документами, інформацією;

- відповідна культура поведінки, уміння працювати в колективі, вдосконалювати себе;

- висока мотивація до навчання і праці;

- розвиваються вміння планувати свою діяльність на ближню і дальню перспективу;

- вітається готовність виконання творчих завдань управлінської діяльності;

- формуються вміння приймати управлінські рішення, складати бізнес-плани, організовувати проведення ділових нарад.

Навчаючись на кафедрі менеджменту фізичної культури, студенти зможуть застосувати творчі знання науки управління в процесі організаційно-управлінської практики .

За період навчання студенти активно беруть участь в організації та проведенні спортивних змагань міста Харкова, зможуть отримати перший професійний досвід в якості спортивних волонтерів.

 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Адреса приймальної комісії

61022, м. Харків,

вул. Клочківская, 99, ауд. 101

hdafk.kharkov.ua