Як самостійна одиниця кафедра спортивних та рухливих ігор почала працювати з 05.01.1981 року, коли її очолив доцент, МС з волейболу та баскетболу Пеліпак В.П. З 1989 – 1996 кафедрою керував – кандидат педагогічних наук, доцент Страшинський В.І. З 1996 року по 2009 її очолював – кандидат педагогічних наук, професор Волков Є.П., з 2009 по 2010 рік – професор, доктор біологічних наук Друзь В.А. Зараз очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Помещикова І.П.

В період з 1980 року по 1992 рік на кафедрі працював видатний вітчизняний вчений, доктор педагогічних наук, професор, МС з волейболу Івойлов А.В. В різні роки на кафедрі працювали: доктор педагогічних наук, професор, МС Єрмаков С.С.; доктор біологічних наук, професор – Друзь В.А.; доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Козіна Ж.Л.; к.пед.н. Страшинський В.І., МС, доцент Пеліпак В.П., к.пед.н., доцент Волков Є.П., к.пед.н., професор Філь С.М.; к.тех.н. Познахірєв В.Ф., доценти, заслужені тренери – Лісянський В.К., Полічинський В.В., старші викладачі – МС з гандболу Бондаренко В.Ф., Чувічкін В.І., Чорний Ю., судді національної категорії з баскетболу Єфімов О.А., Іванова І.А., Коваль М.В., з волейболу – Дакшевич Н.В., заслужені працівники фізичної культури та спорту Андрющенко В.І. та міжнародний гройсмейстер Романенко В.М., МС з волейболу Назін Б.О., МС з бадмінтону Головкіна Н.В.

На сьогодні до складу кафедри входить 16 викладачів, з них: доценти – к.фіз.вих., доцент, суддя національної категорії з баскетболу Помещикова І.П., к.фіз.вих, доцент, МС з волейболу Горчанюк Ю.А., к.фіз.вих., доцент, суддя міжнародної категорії з волейболу Паєвський В.В., к.фіз.вих., доцент Шевченко О.О., к.фіз.вих. Бикова О.О.; ст. викладачі – к.фіз.вих. Мельник А.Ю., Ляхова Т.П., Стрельникова Є.Я., суддя національної категорії з баскетболу Чуча Н.І., Пащенко Н.О., суддя національної категорії з гандболу Червона С.П., Бикова О.О., Моісеєнко О.К; викладачі – Харченко Є.С., Ширяєва І.В., Соколова Т.Є. (внутрішній сумісник) та Асєєва Я.Ф. (зовнішній сумісник).

На кафедрі навчалися та працюють видатні випускники-науковці кафедри, такі як: Помещикова І.П., Шевченко О.О., Паєвський В.В., Горчанюк Ю.А., Масляк І.П., Бикова О.О., Мельник А.Ю., Барибіна Л.В., Церковна О.В., Куделко В.Е. (Вареник В.Е.), Мартиросян А.А.

   Кафедра спортивних та рухливих ігор включає в себе 4 спеціалізації: баскетбол, волейбол, гандбол та бадмінтон, настільний теніс, теніс.

Кафедра веде науково-дослідну роботу згідно тематики, яка затверджена Міністерством освіти і науки України. Комплексні наукові теми розробляються кафедрою з 2000 р. і присвячені вирішенню питань удосконаленню технологій підготовки спортсменів різного віку, кваліфікації в ігрових видах спорту. З 2011 по 2015 роки кафедра сумісно с кафедрою одноборств проводила дослідження за ініціативною темою «Удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивних іграх» під керівництвом Помещикової І.П. (номер державної реєстрації теми: 0111U003126). З 2016 року кафедра сумісно с кафедрою одноборств проводить дослідження за ініціативною темою «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» під керівництвом Ровного А.С. (номер державної реєстрації теми: 0116U008943). Викладачами кафедри опубліковано більше десяти монографій, тридцяти науково-методичних посібників та значної кількості науково-методичних статей у тому числі у міжнародних виданнях, а саме у журналах, що індексуються у базі даних Scopus (значущі: Influence of exercises and games with ball on coordination abilities of students with disorders of muscular skeletal apparatus. Journal of physical education and sport (JPES); Influence of exercises and games with ball on vestibular stability of students with of muscular- skeletal apparatus disorders.  International scientific journal of Kinesiology. Sport of Science; Changes in technical preparedness of 13-14-year-old handball players under the influence of coordination orientation exercises).

Щорічно кафедра проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях», за результатами якої видаються наукові журнали «Спортивні ігри», що мають реєстрацію як періодичного видання.

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

1) Теорія та методика обраного виду спорту (баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)

2) Теорія системного підходу в професійній діяльності тренера (баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)

3) Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту(баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)

4) Рухливі та рекреаційні ігри

5) Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (спортивні ігри)

6) Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (баскетбол; волейбол)

7) Види оздоровчої рекреаційної рухової діяльності

8) Спортивні ігри

9) Рухливі ігри

10) Рекреаційні ігри

11) Підготовка суддів з видів спорту (баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)