Як самостійна одиниця кафедра спортивних та рухливих ігор почала працювати з 05.01.1981 року, коли її очолив доцент, МС з волейболу та баскетболу Пеліпак В.П. З 1989 – 1996 кафедрою керував – кандидат педагогічних наук, доцент Страшинський В.І. З 1996 року по 2009 її очолював – кандидат педагогічних наук, професор Волков Є.П., з 2009 по 2010 рік – професор, доктор біологічних наук Друзь В.А. Зараз очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Помещикова І.П.

В період з 1980 року по 1992 рік на кафедрі працював видатний вітчизняний вчений, доктор педагогічних наук, професор, МС з волейболу Івойлов А.В. В різні роки на кафедрі працювали: доктор педагогічних наук, професор, МС Єрмаков С.С.; доктор біологічних наук, професор – Друзь В.А.; доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Козіна Ж.Л.; к.пед.н. Страшинський В.І., МС, доцент Пеліпак В.П., к.пед.н., доцент Волков Є.П., к.пед.н., професор Філь С.М.; к.тех.н. Познахірєв В.Ф., доценти, заслужені тренери – Лісянський В.К., Полічинський В.В., старші викладачі – МС з гандболу Бондаренко В.Ф., Чувічкін В.І., Чорний Ю., судді національної категорії з баскетболу Єфімов О.А., Іванова І.А., Коваль М.В., з волейболу – Дакшевич Н.В., заслужені працівники фізичної культури та спорту Андрющенко В.І. та міжнародний гройсмейстер Романенко В.М., МС з волейболу Назін Б.О., МС з бадмінтону Головкіна Н.В.

На сьогодні до складу кафедри входить 16 викладачів, з них: доценти – к.фіз.вих., доцент, суддя національної категорії з баскетболу Помещикова І.П., к.фіз.вих, доцент, МС з волейболу Горчанюк Ю.А., к.фіз.вих., доцент, суддя міжнародної категорії з волейболу Паєвський В.В., к.фіз.вих., доцент Шевченко О.О., к.фіз.вих., доцент Несен О.О., к.фіз.вих., доцент Мельник А.Ю.; ст. викладачі – Ляхова Т.П., суддя національної категорії з баскетболу Чуча Н.І., Пащенко Н.О., суддя національної категорії з гандболу Червона С.П., Моісеєнко О.К; викладачі – Харченко Є.С., Ширяєва І.В., Мерзлікін М.В., Соколова Т.Є. (внутрішній сумісник) та Асєєва Я.Ф. (зовнішній сумісник).

На кафедрі навчалися та працюють видатні випускники-науковці кафедри, такі як: Помещикова І.П., Шевченко О.О., Паєвський В.В., Горчанюк Ю.А., Масляк І.П., Несен О.О. (Бикова О.О.), Мельник А.Ю., Барибіна Л.В., Церковна О.В., Куделко В.Е. (Вареник В.Е.), Мартиросян А.А.

 

Кафедра спортивних та рухливих ігор включає в себе 4 спеціалізації: баскетбол, волейбол, гандбол та бадмінтон, настільний теніс, теніс.

Кафедра веде науково-дослідну роботу згідно тематики, яка затверджена Міністерством освіти і науки України. Комплексні наукові теми розробляються кафедрою з 2000 р. і присвячені вирішенню питань удосконаленню технологій підготовки спортсменів різного віку, кваліфікації в ігрових видах спорту. З 2011 по 2015 роки кафедра сумісно с кафедрою одноборств проводила дослідження за ініціативною темою «Удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивних іграх» під керівництвом Помещикової І.П. (номер державної реєстрації теми: 0111U003126). З 2016 року кафедра сумісно с кафедрою одноборств проводить дослідження за ініціативною темою «Психо-сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуативних видів спорту» під керівництвом Ровного А.С. (номер державної реєстрації теми: 0116U008943). Викладачами кафедри опубліковано більше десяти монографій, тридцяти науково-методичних посібників та значної кількості науково-методичних статей у тому числі у міжнародних виданнях, а саме у журналах, що індексуються у базі даних Scopus (значущі: Influence of exercises and games with ball on coordination abilities of students with disorders of muscular skeletal apparatus. Journal of physical education and sport (JPES); Influence of exercises and games with ball on vestibular stability of students with of muscular- skeletal apparatus disorders.  International scientific journal of Kinesiology. Sport of Science; Changes in technical preparedness of 13-14-year-old handball players under the influence of coordination orientation exercises).

Щорічно кафедра проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях», за результатами якої видаються наукові журнали «Спортивні ігри», що мають реєстрацію як періодичного видання.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

1) Теорія та методика обраного виду спорту (баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)

2) Теорія системного підходу в професійній діяльності тренера (баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)

3) Підвищення спортивної майстерності в обраному виді спорту(баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)

4) Рухливі та рекреаційні ігри

5) Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (спортивні ігри)

6) Сучасні технології підготовки в обраному виді спорту (баскетбол; волейбол)

7) Види оздоровчої рекреаційної рухової діяльності

8) Спортивні ігри

9) Рухливі ігри

10) Рекреаційні ігри

11) Підготовка суддів з видів спорту (баскетбол; волейбол; гандбол; теніс, бадмінтон)