Кафедра теорії та методики фізичного виховання була заснована у 1981 році.

Кафедра пишається видатними викладачами, які працювали в минулому: проф. С. М. Філь, доц. Є. А. Моглін, проф. Л. Ю. Епштейн, доц. Н. М. Глушак, проф. Н. М. Терентьєва, Г. В. Малка.

З 2015 року кафедру очолює доцент Масляк І. П. На кафедрі працюють 4 професора, 4 доцента, 1 старший викладач,  1 викладач, аспіранти.

Станом на 2016 рік на кафедрі навчається близько 70-ти студентів.

МАСЛЯК ІРИНА ПАВЛІВНА

завідувач кафедри ТМФВ, професор кафедри, к.фіз.вих., доцент, дипломант у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» XVII обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена», 2015р.

АЖИППО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
ректор Харківської державної академії фізичної
культури з 2012 р., професор кафедри ТМФВ,

доктор педагогічних наук, професор,

член секції з фізичного виховання і спорту при НАПН України, має ряд нагороджень та подяк

ШЕСТЕРОВА ЛЮДМИЛА ЄГОРІВНА

професор кафедри ТМФВ, к.фіз.вих., доцент

майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики,

відмінниця освіти України

КОЛОМІЙЦЕВА ОЛЬГА ЕДУАРДІВНА

доцент кафедри ТМФВ,

к.фіз.вих., доцент

МАМЕШИНА МАРГАРИНА АНАТОЛІЇВНА

доцент кафедри ТМФВ

КУЗЬМЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри ТМФВ,

к.фіз.вих., доцент

БАЛА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

доцент кафедри ТМФВ,

к.фіз.вих.

КРИВОРУЧКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

доцент кафедри ТМФВ,

к.фіз.вих.

ЖУК В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

старший викладач кафедри ТМФВ

СВАНАДЗЕ АНГЕЛІНА СЕРГІЇВНА

аспірантка кафедри ТМФВ

Кафедра готує фахівців зі спеціальності«Викладач фізичного виховання та спорту в навчальних закладах».

Саме ця спеціалізація забезпечує можливість реалізувати себе не лише спортсменам високого класу, а й особам, які займаються фізичною культурою та ведуть активний спосіб життя. Слід зазначити, що на кафедрі навчалось та навчається достатня кількість спортсменів, а саме:

МЕЛЬНИК ДМИТРО 

майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, призер чемпіонатів Європи та України, член збірної України з кульової стрільби

ІВАХНЕНКО НАДІЯ

майстер спорту зі стрільби з луку

ЯРОВЕНКО ЯНА

майстер спорту з чирлідингу,

неодноразова призерка чемпіонатів України з чирлідингу

МЕЛЕХОВ АРТЕМ

майстер спорту зі стрільби з луку, неодноразовий призер чемпіонатів України

МАСЛЯК ОЛЕНА

кандидат у майстри спорту зі стрільби з луку, неодноразова призерка чемпіонатів

України

РУДНЄВ ВЛАДИСЛАВ

майстер спорту міжнародного класу з бойового самбо

призер чемпіонатів Світу та Європи, 

неодноразовий переможець  кубків України та призер чемпіонатів України

БОЙКО МИХАЙЛО

майстер спорту зі стрільби з луку, неодноразовий призер чемпіонатів України

СЛАБІНСЬКА КАТЕРИНА

кандидат у майстри спорту з академічної греблі

ГРЕБЕНЮК КАТЕРИНА

кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики та чирлідингу, неодноразова чемпіонка України з чирлідингу в номінації чер-данс джаз квартет. Чемпіонка міста Харкова та Полтави з чирлідингу в номінації чер-данс джаз соло

ЧЕРНИШ ТЕТЯНА 

кандидат у майстри спорту з художньої та естетичної гімнастики, неодноразова призерка чемпіонатів України; фіналістка чемпіонату Європи; член збірної команди України з естетичної гімнастики

НАГОРНЮК ВЛАД

чемпіон України та Світу з підтягувань з додатковою вагою; рекордсмен України з утриманням статичного елементу; кандидат у майстри спорту з триатлону, фіналіст  програми «Україна має талант»

ПРИМАК АНДРІЙ

  чемпіон Харківської та Кіровоградської областей по street workout в програмі freestyle; фіналіст програми «Україна має талант»

Викладачами кафедри розроблено та видано 16 навчальних та методичних посібників:

Масляк І. П. Педагогічна практика в школі за умови кредитно-модульної системи : навч. посіб. / І. П. Масляк. – Харків : ХДАФК, 2010. – 214 с.

Терентьєва Н. М. Теорія та методика фізичного виховання: Навчальний посібник / Н. М. Терентьєва, М. А. Мамешина, І. П. Масляк. – Харків : ХДАФК, 2010. – 172 с.

Мамешина М. А. Особенности физического воспитания детей с ограниченными умственными способностями : учеб. пособие / М. А. Мамешина. – Харків : ХДАФК, 2012. – 152 с.

Терентьєва Н. М. Теорія та методика фізичного виховання: навчальний посібник для студентів 2-го курсу фізкультурних вищих навчальних закладів за кредитно-модульною системою / Н. М. Терентьєва, М. А. Мамешина, І. П. Масляк. – Харків : ХДАФК, 2008. – 148 с.

Кузьменко І. О. Спеціально спрямовані вправи як засіб підвищення функціонального стану сенсорних систем у школярів / І. О. Кузьменко. – Харків : ХДАФК, 2012. – 118 с.

Терентьєва Н. М. Педагогічна практика в школі : навч. посіб. / Н. М. Терентьєва, І. П. Масляк, М. А. Мамешина. – Харків : ХДАФК,  2009. –208 с.

Бала Т. М. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів (5 - 9 класи): методичний посібник для вчителів фізичної культури / Т. М. Бала, І. П. Масляк. - Харків : ХДАФК, 2013. – 87 с.

Бала Т. М. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів : методичний посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів / Т. М. Бала, І. П. Масляк. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2014. – 144 с.

Масляк І. П. Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах: [Текст] : навч. посіб. / І. П. Масляк, М. А. Мамешина. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2014. – 217 с.

Синиця С. В., Шестерова Л. Є. Оздоровча аеробіка. Спортивне педагогічне вдосконелення : навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова // Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2011. –    236 с.

Ажиппо О. Ю. Вступ до вищої освіти : навчальний посібник / О. Ю. Ажиппо, В. В. Коновалов, В. В. Приходько, Т. І. Дорофєєва, С. О. Табінська, В. О. Жук. – Харків : Видавництво «Точка», 2014. – 244 с.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 5–9 класи». Варіативний модуль «Чирлідинг».

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 10–11 класи». Варіативний модуль «Чирлідинг».

Навчальна програма з фізичної культури для професійно –технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Аєробіка».

Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Чирлідинг».

Навчальна програма з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів. Варіативний модуль «Гандбол».

Масляк І.П., Криворучко Н.В., Рядова Л.О. Особливості проходження педагогічної практики в молодшій школі: [Тескт]: метод. посіб. Харків: ХДАФК, 2017. 80 с.

       На кафедрі здійснюється наукова робота. Науковою проблемою над якою працюють викладачі кафедри є – «Вдосконалення процесу фізичного виховання в навчальних закладах різного профілю (в дошкільних закладах освіти, загальноосвітніх навчальних закладах, середніх спеціальних навчальних закладах, вищих навчальних закладах, спеціальних навчальних закладах для дітей з різними вадами)».

       Результати науково-дослідної роботи оприлюднюються на науково-практичних конференціях різного рангу та у вигляді публікацій у різноманітних науково-методичних виданнях. За період існування кафедри опубліковано понад 500 науково-методичних праць.

Викладачі кафедри систематично здійснюють опонування дисертаційних робіт та рецензування авторефератів дисертацій.

На кафедрі значна увага приділяється студентській науці. Активно функціонує студентський гурток. Студенти кафедри постійно приймають участь та стають переможцями і номінантами у різноманітних конкурсах студентських наукових робіт та студентських конференціях різного рівня (від міжвузівських до всеукраїнських).

      Результати наукової роботи студентів відображаються у друкованих працях, дипломних проектах, кваліфікаційних та магістерських роботах.

     Кафедра здійснює організацію та проведення науково-практичних конференцій:

  1.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання різних  верств населення».
  2. Регіональна науково-практична конференція «Сучасні проблеми фізичного виховання у вищих навчальних закладах».
  3. Студенська наукова конференція (для апірантів та магістрів) «Фізичне виховання різних верств населення: проблеми,шляхи подолання та перспективи розвитку».
  4. Студенська наукова конференція (для студентів ІІІ та ІV курсів) «Будь молодим науковцем».

З 2015 рокукафедра ТМФВ організуює та проводить Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення».З 2016 року збірник статей конференції включено до OpenJournalSystems, та індексується у базах GoogleScholar. З 2017 року online виданню надано міжнародний стандартний серійний номер ISSN.

Кафедра надає наукову та методичну допомогу викладачам ВУЗів, технікумів, шкіл та співпрацює з різними навчальними закладами: Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого; Комунальним закладом «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, середніми спеціальними навчальними закладами, училищами фізичної культури, загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами, школами-інтернатами для дітей з різними вадами та ін.

Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь у різноманітних культурно-масових заходах, що проводяться в академії, місті, регіоні та країні, здійснюючи профорієнтаційну роботу.

Викладачі та студенти кафедри приймали участь та надавали допомогу в організації та проведенні

«ТИЖНЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ»

 

на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Харківської міської ради Харківської області!

  • Кафедра знаходиться на 4 поверсі, 405 аудиторія.
  • Телефон для довідок +3 8(073) 466-60-45