Кафедра української та іноземних мов

Завідувач кафедри
Карпець Любов Анатоліївна - доктор філософських наук, професор, доцент, кандидат філологічних наук
E-mail ukr.in.mova@gmail.com

2 поверх, 202 аудиторія

Кафедру іноземних мов засновано у 1981 році. Очолював її до 1985 року О.П. Чернявський. У 1986-2004 рр. – завідувач кафедри доцент А.Н. Семерніна, а з 2004 р. – Л.А. Карпець. З 1996 р. кафедра має назву “Кафедра української та іноземних мов”.

До цього перші викладачі іноземних мов нашого навчального закладу входили до складу кафедри гуманітарних дисциплін. Це були А.Н. Семерніна та Л.Б. Бурняшева. Упродовж багатьох років на кафедрі працювали Л.О. Лепесткова, З.В. Зарубіна, М.С.Чернецький, А.І. Ровна, які заклали фундамент наукових, навчально-методичних методик.

Кафедра української та іноземних мов

 

На кафедрі української та іноземних мов працюють викладачі, закохані у свою професію: шляхетну і піднесену. Кафедра має значний інтелектуальний та творчий потенціал. Поряд із досвідченими викладачами, які досягли успіхів у науковій, навчально-методичній діяльності, працюють і молоді перспективні викладачі.

Склад кафедри: завідувач кафедри Карпець Любов Анатоліївна - доктор філософських наук, професор, доцент, кандидат філологічних наук; доцент, кандидат філологічних наук В.С.Приходько; доцент, кандидат філологічних наук І.Ю. Соїна; доценти – В.К. Єрмолаєв, Н.Ю. Петрусенко; старші викладачі – Ю.М. Коваленко, К.В. Максимова, К.В. Гнатенко, Т.С. Шпанько та Н.Ю. Лінченко.   Досвідчені філологи навчають студентів англійській, німецькій, французькій, українській та латинській мовам. Студенти, в свою чергу, мають нагоду застосовувати знання іноземних мов для спілкування під час міжнародних змагань.

Викладачі кафедри беруть активну участь у різних конкурсах. Зокрема, професор Карпець Любов Анатоліївна була дипломантом конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” у номінації “Молодий науковець” [2002 рік], у 2008 році - у номінації “Викладач фундаментальних дисциплін”.

Науково-дослідна робота

Навчальний процес поєднується з плідною науково-дослідною роботою. Численними публікаціями супроводжується багаторічна дослідницька праця, пов’язана з питанням інтенсифікації та удосконалення методики викладання мов, зокрема, з ініціативної теми «Особливості термінотворення як важливий компонент спортивної професійно-орієнтовної лексики». Ця тема на сьогодні є досить актуальною, так як спортивна мовленнєва продукція потребує укомплектування та унормування.

Численними публікаціями супроводжується багаторічна дослідницька праця викладачів кафедри, пов’язана з питанням інтенсифікації та удосконалення методики викладання мов, унормування спортивно-ігрового назовництва.

Викладачі кафедри беруть активну участь у різних Міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях. Є учасниками різних наукових зібрань лінгвістичного напрямку.

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри керують студентськими науковими роботами. Переможці виступають з доповідями на академічних, всеукраїнських, міжнародних конференціях.

Викладачі кафедри керуються принципами навчання іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур, що створює умови для вивчення культури країни, народу, якого вивчають мову. Комунікативний і соціокультурний розвиток студентів через іноземну мову формує у них комунікабельність, мовленнєвий такт, уміння доносити різні думки.

Викладачі кафедри постійно надають допомогу співробітникам академії щодо вивчення української та іноземних мов. Займаються перекладацькою діяльністю, прищеплюють любов до рідного слова та пізнання таїни різних мов.

Значне місце в діяльності кафедри має позааудиторна лінгвістична робота, яка здійснюється у вигляді конкурсів, вікторин, рольових ігор, екскурсій містом тощо.

Кафедра української та іноземних мов багата своїми традиціями. Щороку проводиться День писемності та української мови, Свято поезії, Шевченківські читання, творчі вечори. Також на кафедрі започатковано лінгвістичні студії для викладачів та студентів академії.