Загальний відділ (канцелярія)

Загальний відділ (канцелярія)  існує з часу заснування академії.

Основна мета – забезпечення чіткої організації діловодства в академії  у відповідності з основними положеннями Інструкції з діловодства Харківської державної академії фізичної культури.

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури та підпорядковується безпосередньо ректору. Канцелярія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом академії, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями ректора.

Основні задачі – організація  роботи з документацією.

Метою відділу є:

 • розробка інструкції з діловодства та внесення корективів за потребою;
 • складання номенклатури справ канцелярії та зведеної номенклатури справ академії.
 • забезпечення методичної роботи щодо оформлення документів;
 • забезпечення своєчасного перегляду, реєстрації вхідної, вихідної і внутрішньої документації;
 • оформлення і розсилання розпорядчих документів, контроль за правильним оформленням документів;
 • забезпечення контролю за дотриманням структурними підрозділами академії вимог інструкції з діловодства;
 • оформлення та відправлення поштових листів;
 • архівне зберігання документів.

Для виконання своїх функцій канцелярія взаємодіє з підрозділами академії:

 • з керівниками структурних підрозділів та відповідальними за діловодство - з питань роботи з документами, контролю і перевірки виконання документів;
 • з юрисконсультом - з правових питань, пов’язаних з підготовкою документів;
 • із  адміністративно-господарською частиною - з питань забезпечення працівників канцелярії засобами оргтехніки, бланками документів, канцелярським приладдям, а також з питань побутового обслуговування;
 • з керівниками інших установ та навчальними закладами - з питань роботи з документами.

Начальник відділу: Толмачова Ірина Анатоліївна

Секретар канцелярії : Ягіч Людмила Іванівна

Секретар канцелярії: Молчанова Маргарита Андріївна

Архіваріус : Ушакова Тетяна Василівна