Розклад занять: Денне відділення

Розклад занять для студентів освітнього ступеня “магістр”

Розклад занять для студентів освітнього ступеня "магістр" 
з 8= квітня по 31 травня 2019 року
МД-1 ФВ МД-6
  Час Фі= зичне виховання і спорт у закладах вищої освіти  Менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури і спорту Пс= ихологія у сфері фізичної культури і спорту Фіт= нес і рекреація
Понеділок    14--00 Ділова= іноземна мова   201  ауд.=        доц. Соїна І.Ю., ст.викл. Петрусенко Н.Ю.              ДЕНЬ                        САМОПІДГОТОВКИ
15--50 Мед.-б= іол. супровід СФО програм                119 ауд.                                            проф. Подрігало Л.В.             
17--20      
18--50      
Вівторок    14--00 Систем= но-інформаційні основи наукових досліджень в фізичному виховані та спорті                       проф. Ашанін В.С= .         316 ауд.  &nb= sp;
15--50     Пс= ихологія ФКС         418 ауд.                     доц. Павлик О.М.       &#= 9650;Зас.відн. у ПЗФ     19 ауд.                    доц. Іванов І.В.                                              =   
17--20 &n= bsp;   Психологія ФКС         418 ауд.                     доц. Пав= лик О.М.        
18--50 &n= bsp;      
Середа    14--00 ІП = та ОТ у сист.ВО       406 ауд.       доц. Коломійцева О.Е.                        Маркетинг у сф.ФКС  = 205 ауд.    доц. Слободчук М.С.   Психологія ФКС         418 ауд.                     доц. Пав= лик О.М.       &n= bsp;
15--50 ОМП= П у ФВС               406 ауд.        доц. Коломійцева О.Е.                    Маркетинг у сф.ФКС  = 205 ауд.    доц. Слободчук М.С.   Психологія спілкув.  418 ауд.                     доц. Пав= лик О.М.       Про= ф.етика та ефект.спілк.                доц. = Салтан Н.М.      425 ауд.
17--20        
18--50        
Четвер   14--00 ОМВФВС у ВНЗ          403 ауд.                         проф. Шестеров= а Л.Є. &= nbsp; &= nbsp; ДЕНЬ                        САМОПІДГОТОВКИ<= /td>
15--50 Охорона праці в галузі та цивільний захист       119 ауд.      проф. Третяков О.В.
17--20 Охорона праці в галузі та цивільний захист       119 ауд.      проф. Третяков О.В.
18--50      
Пятниця    14--00 ОМВФВС у ВНЗ          403 ауд.                         проф. Шестеров= а Л.Є. Ме= неджмент ФК       205 ауд.    доц. Леонов Я.В.                                 проф. Бондарь А.С.     ДЕНЬ                        САМОПІДГОТОВКИ Охор.праці в галузі та ЦЗ          проф. Третяков О.В.  119 ауд.
15--50 Нет= рад.сит. ФВ           406 ауд.        доц. Кузьменко І.О.                     Менеджмент ФК       = 205 ауд.    доц. Леонов Я.В.                                 проф. Бондарь А.С.    Охор.праці в галузі та ЦЗ          проф. Третяков О.В.  119 ауд.
17--20      
18--50      
Субота     14--00   &n= bsp;  
15--50     &nb= sp;
17--20 &nb= sp;   &nb= sp;
18--50 &nb= sp;   &n= bsp;  
Примітка: 
Символами  та    позначені дисципліти із варіативної частини, які студенти відвідую= ть згідно поданих заяв
                                 «ЗАТВЕ= РДЖУЮ»
                              Проректор= з НПР, професор
                           __________________________ В.М. Тихонович
Роз= клад занять для студентів освітнього ступеня "магістр" 
    з 4 березня по 31 травня 2019 року з 25 лютого по 31 т= равня                                       = 2019 року
&= nbsp; Час Тренувальна діяльність в обраному виді спорту Фізична те= рапія; ерготерапія
    МД-2 С МД-3 С МД-4 С МД-5
Понеділок    14--00     СІ= ОНД у ФВС              316 ауд.           доц. Пятисоцька С.С.                          доц. Пасько В= .В. ДЕНЬ                        САМОПІДГОТОВКИ<= /td>
15--50 СІО= НД у ФВС              316 ауд.           доц. Пятисоцька С.С.                          ст.викл. Полторацька Г.С. Сучасна світова філософія              проф. Газнюк Л.М.     425 ауд.   Ділова іноз.мова   2= 01 ауд.            ст.викл. Петрусен= ко Н.Ю.                    ст.викл. Коваленко Ю.М.
17--20 Ді= лова іноз.мова   201 ауд.            ст.викл. Петрусенко Н.Ю.                    ст.викл. Коваленко = Ю.М. СІОНД у ФВС              316 ауд.           доц. Пятисоцька С.С.                          ст.викл. Петренко Ю.І. Сучасна світова філософія              проф. Газнюк Л.М.     425 ауд.  
18--50 Су= часна світова філософія              пр= оф. Газнюк Л.М.     425 ауд.   Ділова іноз.мова   2= 01 ауд.            ст.викл. Петрусен= ко Н.Ю.                    ст.викл. Гнатенко К.В.  
Вівторок    14--00 ТМ= психол. НД в спорті                                              =                                     доц. Малик Я.К.        416 ауд.  • Теор.сис.підх. у ПД  315 ауд.  проф. Камаєв О.І.           Охор.праці в галузі та ЦЗ          проф. Третяков О.В.  425 ауд. &= nbsp;
15--50 • Теор.сис.підх. у ПД  315 ауд.  проф. Камаєв О.І.           Охор.праці в галузі та ЦЗ          проф. Третяков О.В.  425 ауд. ТМ психол. НД в спорті                                              =                                     доц. Малик Я.К.        416 ауд.  Клін.практика у педіатрії                                 викл. = Люта Л.В. НДІ ОЗДП                                    
17--20 Ох= ор.праці в галузі та ЦЗ          проф. Третя= ков О.В.  425 ауд. ТМ психол. НД в спорті                                              =                                     доц. Малик Я.К.        416 ауд.  • Теор.сис.підх. у ПД  315 ауд.  проф. Камаєв О.І.           Клін.практика у педіатрії                                 викл. = Люта Л.В. НДІ ОЗДП                                    
18--50 СІО= НД у ФВС              316 ауд.           доц. Пятисоцька С.С.                          ст.викл. Полторацька Г.С.      
Середа    14--00 СТП= в ОВС                                              =                                  кафедри за спеціалізацією СТП в ОВС                                              =                                  кафедри за спеціалізацією СТП в ОВС                                              =                                  кафедри за спеціалізацією = АПФТ при ТЗОРА та ХЗ   гурт.  проф. Пустовойт Б.А= .
1= 5--50 СТП= в ОВС                                              =                                  кафедри за спеціалізацією СТП в ОВС                                              =                                  кафедри за спеціалізацією СТП в ОВС                                              =                                  кафедри за спеціалізацією =  
= 17--20   СІОНД у ФВС              316 ауд.           доц. Пятисоцька С.С.                          ст.викл. Петренко Ю.І.    
= 18--50 &n= bsp;      
Четвер   14--00 Систем= но-інформаційні основи наукових досліджень в фізичному виховані та спорті                       проф. Ашанін В.С= .         316 ауд.  Кл= ін.практика у педіатрії                             =     викл. Люта Л.В. НДІ ОЗДП                                    
15--50 ▲= ;Моделювання у спортивній діяльності           301 ауд.      доц. Пугач Я.І.                                              =                  ▲Комплексні наукові дослідження у спорті  (КНДС-1)   302 ауд.     доц. Гращенкова Ж.В.  Ста= т.обр.та аналіз наук.дан.              про= ф. Ашанін В.С.   316 ауд.
17--20 ▲= ;Комплексні наукові дослідження у спорті  (КНДС-2)   302 ауд.     доц. Гращенкова Ж.В.   
18--50     СІОНД у ФВС              316 ауд.           доц. Пятисоцька С.С.                          доц. Пасько В= .В.  
Пятниця    14--00 ДЕНЬ                        САМОПІДГОТОВКИ ДЕНЬ                        САМОПІДГОТОВКИ ДЕНЬ                        САМОПІДГОТОВКИ АПФ= Т при ТЗОРА та ХЗ   гурт.  проф. Пустовойт Б.А.
15--50 АПФ= Т при ТЗОРА та ХЗ   гурт.  проф. Пустовойт Б.А.
17--20  
18--50  
Субота     14--00  
15--50 ▲ПНК з іноз.м= ови   201 ауд.     ст.в. Коваленко Ю.М.                     ▲Сучасні інф.техн.   316 ауд.     доц. Пятисоцька С.С.       
17--20       &nb= sp;
18--50 &nb= sp;
Примітка: 
Символами  та    позначені дисципліти із варіативної частини, які студенти відвідую= ть згідно поданих заяв
uk Українська
X