Наукова інформація

Наукова інформація

 Розширений глосарiй термiнiв та понять із академiчної доброчесностi

Методичнi рекомендацii для закладiв вищої освiти з пiдтримки принципiв академiчної доброчесностi


"Обговорення Положення ХДАФК про академічну доброчесність"


Проект сприяння академічній доброчесності в Україні  Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP


 Положення ХДАФК про академічну доброчесність


Рейтинг ЗВО за показниками Scopus 2018 року


План наукових конференцйї на 2018 г.

Зразки форм для підготовки пректів

Наказ МОН про Порядок формування переліку фахових видань України

Презентація Представництва ЄС

Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів

Періодичний інформаційний бюлетень №3

ДЕКЛАРАЦІЯ УКРАЇНИ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Інформація про проекти Міжнародного фонду Відродження

СЕМІНАРИ 19.04.2018 р

Заступник Міністра освіти і науки М. Стріха про доступ до Web of Sciencs i Scopus

ERASMUS+ INFODAY

Літопис дисертаційних робіт Харківської державної академії фізичної культури

Дайджест Департамента з підвищення конкурентоспроможності регіону ХОДА

Щодо впровадження Європейської хартії дослідників та Кодексу працевлаштування наукових працівників

Європейська хартія дослідників та Кодекс працевлаштування наукових працівників

uk Українська
X