Ткачов Сергій Іванович – Проректор з науково-педагогічної роботи (науковий напрям діяльності), професор кафедри педагогіки та психології, доктор пед. наук, професор
095-94-387-03
093-571-20-40

e-mail:  tkachsi2015@ukr.net

Середа Наталія Віталіївна – відповідальна за студентську науку, секретар науково-технічної ради, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри менеджменту фізичної культури

e-mail:  sereda_nataliya86@ukr.net

Орленко Олена Михайлівна – голова Ради молодих вчених, кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних наук

e-mail:  orlenko.olena@ukr.net