Організацію навчально-методичної роботи у Харківській державній академії фізичної культури здійснює навчальний відділ

Положення про навчальний відділ

 Навчальний відділ було створено у 1982 році. Він є структурним підрозділом академії, який виконує свої функції під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи при взаємодії з деканами факультетів, кафедрами та відділами академії. В основу управління відділом покладено системний підхід і принципи взаємної відповідальності, взаємодії всіх підрозділів академії та широкого обговорення на стадії прийняття важливих рішень пов'язаних з навчально-методичною та навчально-виховною роботою академії. В основу навчального відділу покладено аналітичні, організаційні, навчально-методичні та контрольні функції.

Дармофал Елеонора Анатоліївна начальник навчального відділу

Дармофал Елеонора Анатоліївна начальник навчального відділу

Янковська Евеліна Арнольдівна методист навчального відділу

Янковська Евеліна Арнольдівна методист навчального відділу

Головною метою навчального відділу є організація навчального процесу спрямованого на методичне і організаційне забезпечення, координацію науково-педагогічної діяльності академії щодо навчального процесу з підготовки спеціалістів з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Здійснення теоретичних досліджень і розробок щодо вдосконалення навчального процесу та ефективності його планування, а також планування студентського й викладацького часу, удосконалення навчальних планів з різних напрямів підготовки (спеціальностей), та впровадження цих досліджень у навчальний процес академії. Систематичне поновлення, апробація та впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання (модульне, тестове, дистанційне та інші); вдосконалення організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, навчання студентів за індивідуальними планами, удосконалення комп'ютеризації навчального процесу, а також вхідного контролю знань студентів, який сприяє наскрізному процесу навчання. Удосконалення якості викладання дисциплін. Забезпечення своєчасного планування, розробки та видання навчально-методичної літератури. Вдосконаленні якості педагогічної майстерності. Проведення навчально-методичної роботи з проблем вищої школи; здійснення систематичного аналізу виконання наказів ректора, наказів ректорату, рішень вченої та науково-методичної рад, методичних конференцій з питань науково-методичної роботи, а також виконання кафедрами планів навчально-методичної та організаційно-методичної роботи.

 

Федюк Галина Ігорівна - методист навчального відділу

Федюк Галина Ігорівна - методист навчального відділу

1

Кабаненко Анна Володимирівна - керівник практики відділу щодо сприяння працевлаштування студентів і випускників

Навчальний відділ здійснює свою діяльність на підставі Положення, керується наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту та наказами й розпорядженнями ректора, проректорів, рішеннями вченої та рекомендаціями науково-методичної рад академії.

У складі навчального відділу працює висококваліфікований персонал з великим досвідом роботи, який постійно вдосконалює науково-методичну, навчальну та навчально-виховну діяльність вузу.

Звертайтесь за порадами та консультаціями!

Місцезнаходження відділу:
ХДАФК, 2 пов., к.234
Тел. (057) 705-20-95