ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Питання, які розглядаються

Місяць

Доповідач

I півріччя

1.     

Затвердження навчально-методичних матеріалів аспірантури.

Серпень

Шапошнікова І.І.

2.     

Підсумки прийому студентів до академії.

Вересень

Відповідальний секретар приймальної комісії

3.     

Про готовність кафедр академії до навчального року.

Вересень

Шестерова Л.Є.

4.     

Затвердження плану роботи Харківської державної академії фізичної культури на 2017–2018 навчальний рік.

Вересень

Шестерова Л.Є.

5.     

Про стан роботи у Харківській державній академії фізичної культури з питань протидії та запобігання корупції.

Вересень

Масляк І.П.

6.     

Про результати звітування в МОН України щодо наукових проектів за 2016 рік.

Вересень

Ткачов С.І.

7.     

Про результати вступу до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури.

Жовтень

Шапошнікова І.І.

8.     

Шляхи вдосконалення наукової діяльності академії у контексті реформування вищої школи.

Жовтень

Ткачов С.І.

9.     

Про організацію навчального процесу студентів-спортсменів Харківської державної академії фізичної культури за індивідуальним графіком навчання.  

Жовтень

Ананченко К.В.

10.   

Наукометричні показники та їх застосування для підвищення ефективності діяльності науково-педагогічних працівників.

Жовтень

Подрігало Л.В.

11.   

Про роботу відділу міжнародних зв’язків щодо залучення іноземних студентів на навчання.

Листопад

Камбур Н.О.

12.   

Про співпрацю кафедри фізичної реабілітації і рекреації з провідними медичними та реабілітаційними закладами.

Листопад

Пустовойт Б.А.

13.   

Про документаційне забезпечення в діяльності ХДАФК.

Листопад

Саннікова М.В.

14.   

Про науково-дослідну роботу студентів академії.

Листопад

Середа Н.В.

15.   

Бібліотека: світ і простір освіти.

Листопад

Балабаєва І.П.

16.   

Про підвищення кваліфікації викладачів академії та організацію роботи з перепідготовки фахівців і післядипломної освіти.

Грудень

Джим В.Ю.

17.   

Особливості проведення предмету за вибором «Організація туристсько-оздоровчої діяльності».

Грудень

Мулик К.В.

18.   

Спортивно-масова робота на кафедрі одноборств.

Грудень

Ананченко К.В.

19.   

Аналіз рішень вченої ради Харківської державної академії фізичної культури за перше півріччя.

Грудень

Карпець Л.А.

II півріччя

1.     

Про організацію та умови прийому до академії у 2018 році. Затвердження відповідального секретаря приймальної комісії.

Січень

Шестерова Л.Є.

2.     

Затвердження фінансової звітності академії за 2017 рік.

Січень

Охримчук Н.С.

3.     

Про підсумки наукової роботи академії у 2017 році.

Січень

Ткачов С.І.

4.     

Аналіз складання зимової екзаменаційної сесії на факультетах академії денної форми навчання.

Січень

Шестерова Л. Є.,

Перевозник В.І.,

Котляр С.М.,

Семенова Ю.А.,

Джим В.Ю.

5.     

Про організацію та результати проходження педагогічної практики.

Січень

Масляк І.П.

6.     

Послідовність проведення і поєднання змісту виробничих практик за фахом «Спорт».

Лютий

Мулик В.В.

7.     

Про організаційні заходи підготовки студентів V курсу заочного навчання до складання державних іспитів.

Лютий

Джим В.Ю.

8.     

Про організацію спортивно-масової роботи на кафедрі водних видів спорту.

Лютий

Пилипко О.О.

9.     

Про навчання тренерів за програмою «С» – диплом федерації футболу України.

Лютий

Журід С.М.

10.   

Сучасні мовленнєві тенденції у професійній діяльності майбутність фахівців фізичної культури і спорту.

Лютий

Карпець Л.А.

11.   

Міждисциплінарний підхід як основа вдосконалення професійної компетентності.

Березень

Ашанін В.С.

12.   

Про організацію виховної роботи зі студентами кафедри педагогіки та психології.

Березень

Гант О.Є.

13.   

Про організацію проведення навчально-методичної роботи кафедри важкої атлетики та боксу.

Березень

Жадан А.Б.

14.   

Про проведення профорієнтаційної роботи кафедрою спортивних та рухливих ігор.

Березень

Помещикова І.П.

15.   

Про організацію виховної роботи у Харківської державної академії фізичної культури.

Квітень

Малік Я.К.

16.   

Про розподіл та працевлаштування випускників академії, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

Квітень

Шестерова Л. Є.,

Мірошниченко І.В.

17.   

Про роботу кафедр академії з формування контингенту абітурієнтів на 2018 рік.

Квітень

Шестерова Л.Є.,

Перевозник В.І.,

Котляр С.М.,

Семенова Ю.А

18.   

Перспективи підготовки фахівців зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (спеціалізація «Фітнес і рекреація») на кафедрі танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики у ХДАФК.

Квітень

Путятіна Г.М.

19.   

Про організаційні заходи з підготовки студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді за спеціальністю «Фізичне виховання».

Квітень

Масляк І.П.

20.   

Про підсумки роботи ДЕК на факультеті заочного навчання та підвищення кваліфікації.

Травень

Голова ДЕК

21.   

Організація виховної роботи на факультеті фізичного виховання та здоров'я людини.

Травень

Семенова Ю.А.

22.   

Про роботу видавничого центру академії.

Травень

Ровний А.С.

23.   

Про співпрацю кафедри менеджменту фізичної культури з органами управління в сфері фізичної культури та спорту.

Травень

Бондар А.С.

24.   

Про роботу методичної ради академії.

Червень

Шестерова Л. Є.

25.   

Про виконання плану спортивно-масових заходів академії за 2017–2018 навчальний рік.

Червень

Ананченко К.В.

26.   

Про підготовку наукових проектів в академії для представлення в МОН України за рахунок бюджетного фінансування з 2019 року.

Червень

Ткачов С.І.

27.   

Про підсумки атестації кафедр академії за 2017–2018 навчальний рік.

Червень

Шестерова Л.Є.

28.   

Про підсумки атестації аспірантів академії за 2017–2018 навчальний рік.

Червень

Шапошнікова І.І.

29.   

Затвердження навчально-методичних матеріалів аспірантури.

Червень

Шапошнікова І.І.

30.   

Затвердження складу лекторів на 2018 – 2019 навчальний рік.

Червень

Дармофал Е.А.

31.   

Про підсумки роботи ДЕК денної форми навчання.

Червень

Голови ДЕК

32.   

Аналіз рішень вченої ради Харківської державної академії фізичної культури за друге півріччя.

Червень

Карпець Л.А.

* Зазначений план роботи може доповнюватися у разі необхідності зміни термінів і розгляду інших питань.