ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Питання, які розглядаються

Місяць

Доповідач

I півріччя

1. 

Про стан роботи у Харківській державній академії фізичної культури з питань протидії та запобігання корупції.

Серпень

Масляк І.П.

2.

Підсумки прийому студентів до академії.

Вересень

Відповідальний секретар приймальної комісії

3. 

Про готовність кафедр академії до навчального року.

Вересень

Шестерова Л.Є.

4. 

Затвердження плану роботи Харківської державної академії фізичної культури на 2016–2017 навчальний рік.

Вересень

Шестерова Л.Є.,

Карпець Л.А.

5. 

Про результати вступу до аспірантури Харківської державної академії фізичної культури.

Вересень

Шапошнікова І.І.

6. 

Про організацію роботи з кафедрами щодо публікацій статей у науково-метричній базі Scopus та WebofScience.

Жовтень

Ткачов С.І.

7. 

Про організацію навчального процесу студентів-спортсменів Харківської державної академії фізичної культури за індивідуальним графіком навчання. 

Жовтень

Ананченко К.В.

8. 

Організація студентського самоврядування на факультеті фізичного виховання та здоров’я людини.

Жовтень

Семенова Ю.А.

9. 

Про організацію науково-дослідної роботи кафедри гігієни та фізіології людини.

Листопад

Подрігало Л.В.

10. 

Про роботу відділу міжнародних зв’язків щодо залучення іноземних студентів на навчання.

Листопад

Сікора В.В.

11. 

Правові аспекти в діяльності вищих навчальних закладів.

Листопад

Москальова С.В.

12. 

Про науково-дослідну роботу студентів академії.

Листопад

Середа Н.В.

13. 

Про підвищення кваліфікації викладачів академії та організацію роботи з перепідготовки фахівців і післядипломної освіти.

Грудень

Джим В.Ю.

14. 

Особливості проведення предмету за вибором «Організація туристсько-оздоровчої діяльності».

Грудень

Мулик К.В.

15. 

Спортивно-масова робота на кафедрі одноборств.

Грудень

Ананченко К.В.

16. 

Особливості нормативно-правового забезпечення якості сучасної вищої освіти.

Грудень

Саннікова М.В.

17. 

Аналіз рішень вченої ради Харківської державної академії фізичної культури за перше півріччя.

Грудень

Карпець Л.А.

II півріччя

1.

Про організацію та умови прийому до академії у 2017 році. Затвердження відповідального секретаря приймальної комісії.

Січень

Шестерова Л.Є.

2. 

Затвердження фінансової звітності академії за 2016 рік.

Січень

Охримчук Н.С.

3. 

Про підсумки наукової роботи кафедр у 2016 році.

Січень

Ткачов С.І.

4. 

Аналіз складання зимової екзаменаційної сесії на факультетах академії денної форми навчання.

Січень

Шестерова Л. Є.,

Перевозник В.І.,

Котляр С.М.,

Семенова Ю.А.,

Джим В.Ю.

5. 

Про підготовку і проведення Всеукраїнської Олімпіади з напрямку «Спорт».

Лютий

Мулик В.В.

6. 

Про організаційні заходи підготовки студентів V курсу заочного навчання до складання державних іспитів.

Лютий

Джим В.Ю.

7. 

Про стан спортивної підготовки студентів кафедри водних видів спорту.

Лютий

Пилипко О.О.

8. 

Про організацію науково-методичної роботи з футбольними командами різної кваліфікації та різного віку.

Лютий

Без’язичний Б.І.

9. 

Позитивні та негативні наслідки інформатизації сучасного суспільства.

Березень

Ашанін В.С.

10. 

Про організацію виховної роботи зі студентами кафедри педагогіки та психології.

Березень

Гант О.Є.

11. 

Про організацію спортивно-масової роботи на кафедрі важкої атлетики та боксу.

Березень

Канунова Л.В.

12. 

Про співпрацю кафедри фізичної реабілітації і рекреації з провідними медичними та реабілітаційними закладами.

Березень

Пустовойт Б.А.

13. 

Про організацію виховної роботи у Харківської державної академії фізичної культури.

Квітень

Камбур Н.О.

14. 

Про розподіл та працевлаштування випускників академії, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

Квітень

Шестерова Л. Є.,

Мірошниченко І.В.

15. 

Про роботу кафедр академії з формування контингенту абітурієнтів на 2017 рік.

Квітень

Шестерова Л.Є.,

Перевозник В.І.,

Котляр С.М.,

Семенова Ю.А

17. 

Особливості організації і проведення міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах».

Квітень

Помещикова І.П.

18. 

Про організаційні заходи з підготовки студентів до участі у всеукраїнській олімпіаді з фізичного виховання.

Квітень

Масляк І.П.

19. 

Мовленнєва компетентність майбутність фахівців фізичної культури і спорту.

Квітень

Карпець Л.А.

20. 

Про підсумки роботи ДЕК на факультеті заочного навчання та підвищення кваліфікації.

Травень

Голова ДЕК

21. 

Про науково-дослідну роботу кафедри теорії та методики фізичного виховання.

Травень

Масляк І.П.

22. 

Про роботу видавничого центру академії.

Травень

Ровний А.С.

23. 

Про стан наукової роботи кафедри менеджменту фізичної культури.

Травень

Бондар А.С.

24. 

Про роботу методичної ради академії.

Червень

Шестерова Л. Є.

25. 

Про виконання плану спортивно-масових заходів академії за 2016–2017навчальний рік.

Червень

Ананченко К.В.

26. 

Про підготовку наукових проектів кафедрами академії для представлення в МОН України за рахунок бюджетного фінансування з 2018 року.

Червень

Ткачов С.І.

27. 

Про підсумки атестації кафедр академії за 2016–2017 навчальний рік.

Червень

Шестерова Л.Є.

28. 

Про підсумки атестації аспірантів академії за 2016–2017 навчальний рік.

Червень

Шапошнікова І.І.

29.

Про підсумки роботи ДЕК денної форми навчання.

Червень

Голови ДЕК

30. 

Затвердження складу лекторів на 2017–2018 навчальний рік.

Червень

Дармофал Е.А.

31. 

Затвердження навчально-методичних матеріалів кафедр та аспірантури.

Червень

Дармофал Е.А.,

Шапошнікова І.І.

32 

Аналіз рішень вченої ради Харківської державної академії фізичної культури за друге півріччя.

Червень

Карпець Л.А.

* Зазначений план роботи може доповнюватися у разі необхідності, зміни термінів і розгляду інших питань.