Публікації професорсько-викладацького складу ХДАФК у системі SCOPUS та Web of science

Показники індексу Гірша у Scopus науковців

Показники індексу Гірша у Scopus науковців

Харківської державної академії фізичної культури

(станом на 27.02.2018 року)

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Посада, науковий ступінь, наукове звання

Індекс Гірша

1.

Ажиппо

Олександр Юрійович

Ректор ХДАФК,

доктор пед. наук, професор

2

2.

Подрігало

Леонід Володимирович

Зав. каф. гігієни та фізіології людини,

доктор мед. наук, професор

5

3.

Галашко

Микола Іванович

Зав. каф. важкої атлетики та боксу,

доцент

2

4.

Леонов

Ярослав Володимирович

Доцент кафедри менеджменту фізичної культури, канд. економ. наук, доцент

2

5.

Ровний

Анатолій Степанович

Професор кафедри гігієни та фізіології людини, доктор наук з фіз. виховання та спорту, професор

3

6.

Ананченко

Костянтин Володимирович

Помічник проректора з науково-педагогічної роботи,

канд наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

7.

Перевозник

Володимир Іванович

Декан факультету спортивних ігор і одноборств,

канд. наук з фіз. вих.. та спорту, доцент

1

8.

Помещикова

Ірина Петрівна

Зав. каф. спортивних та рухливих ігор,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

2

9.

Камаєв

Олег Іванович

Професор кафедри зимових видів спорту, велоспорту і туризму, доктор. наук з фіз. вих. та спорту, професор

2

10.

Ровна

Ольга Олександрівна

Доцент кафедри гігієни та фізіології людини, канд. біол. наук, доцент

3

11.

Шевченко

Олег Олександрович

Доцент кафедри спортивних та рухливих ігор, канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

2

12.

Пащенко Наталія Олександрівна

Ст. викладач кафедри спортивних та рухливих ігор

1

13.

Моісеєнко Олена Костянтинівна

Ст. викладач кафедри спортивних та рухливих ігор

1

14.

Паєвський

Володимир Валерійович

Зам. декана факультету спортивних ігор та одноборств,

канд. наук з фіз. вих.. та спорту, доцент

1

15.

Романенко

Вячеслва Валерійович

Доцент кафедри одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

16.

Бойченко

Наталья Валентинівна

Доцент кафедри одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

2

17.

Тропін

Юрій Миколаєвич

Доцент кафедри одноборств,

канд. наук з фіз. вих. та спорту

1

18

Пасько Владлена Віталіївна

Доцент кафедри біомеханіки та інформатики,

канд. наук з фіз. вих. та спорту

3

19.

П’ятисоцька Світлана Сергіївна

Доцент кафедри біомеханіки та інформатики, канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент .

1

20.

Орленко Олена Михайлівна

Доцент кафедри гуманітарних наук,

канд. істор. н., доцент

 

1

21.

Ткачов Сергій Іванович

Проректор з НПР, д.пед.н., професор, професор кафедри педагогіки та психології

1

22.

Шестерова Людмила Єгорівна

Проректор з НПР,

професор кафедри легкої атлетики,

канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент

1

23.

Друзь Валерій Анатолійович

Завідувач кафедри легкої атлетики,

д.б.н., професор

1

24.

Єфременко

Андрій Миколайович

Доцент кафедри легкої атлетики,

канд. наук з фіз. вих. та спорту

1

25.

Шутєєв Вячеслав Вадимович

Ст. викладач кафедри легкої атлетики

1

26.

Шутєєва Тетяна Миколаївна

Ст. викладач кафедри легкої атлетики

1

27.

Насонкіна Олена Юріївна

Ст. викладач кафедри легкої атлетики

1