Публікації професорсько-викладацького складу ХДАФК у системі SCOPUS та Web of science