Наукова інформація

Рейтинг ЗВО за показниками Scopus 2018 року

 

Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено  наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2018 року до бази даних Scopus включено 162 заклади вищої освіти України, що на 26 навчальних закладів більше ніж у квітні
2017 року
.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 84 (79 у рейтингу 2017 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 65 (60) та Львівський національний університет ім. Франка — 55 (50), що посунув з третьої сходинки Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 54 (51).

Як і у минулому році, п’яту сходинку посів Одеський національний університет ім. Мечникова 53 (50).

Також не змінили свої
позиції у порівнянні з минулим роком НТУУ «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» із показником 49 (43), Донецький національний медичний
університет (43) та Дніпропетровський національний університет ім. Гончара
(40), що посіли відповідно шосте, сьоме та восьме місце.

На дев’яту сходинку піднявся Національний університет «Львівська політехніка», що має у своєму активі 38 пунктів за індексом Гірша.

Замикає першу десятку НТУ «Харківський політехнічний інститут» (38), що поступився місцем Львівській
політехніці за рахунок меншої кількості публікацій.

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse
Scopus

Заклад вищої освіти

Кількість публікацій 2018

Кількість цитувань 2018

Індекс Гірша
2018

Індекс Гірша
2017

Різниця (2018-2017)

1

Київський
національний університет імені Тараса Шевченка

15889

83047

84

79

5

2

Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна

9086

49191

65

60

5

3 (+1)

Львівський
національний університет імені Івана Франка

6203

32400

55

50

5

4 (-1)

Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича

3026

12830

54

51

3

5

Одеський
національний університет імені І. І. Мечникова

3296

17490

53

50

3

6

НТУУ
"Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

6870

19441

49

43

6

7

Донецький
національний медичний університет

1075

7023

43

40

3

8

Дніпропетровський
національний університет імені Олеся Гончара

3404

12035

40

37

3

9 (+1)

Національний
університет "Львівська політехніка"

5352

13134

38

33

5

10 (-1)

Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

3235

11139

38

36

2

11 (+1)

Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького

823

4747

36

32

4

12 (+4)

Ужгородський
національний університет

2070

9208

35

29

6

13 (-2)

Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника

553

5232

34

32

2

14 (-1)

Сумський
державний університет

1934

9793

33

31

2

15 (+9)

Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького

407

3880

32

23

9

16 (-2)

Український
державний хіміко-технологічний університет

862

5129

31

30

1

17

Донецький
національний університет ім. Василя Стуса

1807

4983

31

27

4

18 (+4)

Національний
університет "Києво-Могилянська академія"

407

3900

30

23

7

19 (-4)

Національний
медичний університет імені О.О.Богомольця

546

3256

30

30

0

20 (-2)

Харківський
національний університет радіоелектроніки

2609

4656

27

26

1

21 (-1)

Національний
аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний
інститут"

1049

3928

27

23

4

22 (-3)

Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки

684

4334

26

23

3

23 (-2)

Дніпропетровська
медична академія Міністерства охорони здоров’я України

399

3530

26

23

3

24 (-1)

Донецький
національний технічний університет

1239

2540

24

23

1

25 (+1)

Харківський
національний медичний університет

446

1747

24

19

5

26 (-1)

Національний
університет біоресурсів і природокористування України

621

2066

23

19

4

27 (new)

Запорізька 
медична академія післядипломної освіти

855

1870

20

-

20

28 (-1)

Національний
авіаційний університет

1611

2858

19

17

2

29 (+45)

Одеська
національна академія харчових технологій

775

2062

19

8

11

30

Національний
університет харчових технологій

492

1608

18

15

3

31 (+21)

Національний
фармацевтичний університет

844

1786

17

10

7

32 (-1)

Хмельницький
національний університет

331

1232

17

15

2

33 (-5)

Донбаська
державна машинобудівна академія

353

1911

16

15

1

34 (-5)

Одеський
національний політехнічний університет

788

1566

16

15

1

35

Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.
Ґжицького

184

969

16

14

2

36 (-4)

Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля

603

1513

15

14

1

37 (-4)

Національний
лісотехнічний університет України

164

1365

15

14

1

38 (+9)

Буковинський
державний медичний університет

583

935

15

11

4

39 (-5)

Одеський
національний медичний університет

394

883

15

14

1

40 (+2)

Чернігівський
національний технологічний університет

260

777

15

12

3

41 (-3)

Національна
металургійна академія України

878

1069

14

12

2

42 (-6)

Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

114

890

14

13

1

43 (+12)

Івано-Франківський
національний медичний університет

178

756

14

10

4

44 (+14)

Київська школа економіки

68

615

14

10

4

45 (+12)

Луганський
державний медичний університет

95

564

14

10

4

46 (-1)

Криворізький
національний університет

304

523

14

12

2

47 (-10)

Київський
національний університет технологій та дизайну

322

1960

13

12

1

48 (+6)

Вінницький
національний технічний університет

580

1029

13

10

3

49 (-10)

Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя

282

902

13

12

1

50 (-4)

Запорізький
державний медичний університет

394

787

13

11

2

51 (-8)

Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури

218

707

13

12

1

52 (-4)

Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського

258

648

13

11

2

53 (-3)

Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова

249

589

13

11

2

54 (-10)

Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

135

471

13

12

1

55 (+28)

Вінницький
національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

481

919

12

6

6

56 (-3)

Київський
національний університет будівництва і архітектури

417

806

12

10

2

57 (+3)

Тернопільський
національний економічний університет

498

785

12

9

3

58 (-17)

Національний
транспортний університет

255

775

12

12

0

59 (+11)

Приазовський
державний технічний університет

463

593

12

8

4

60 (new)

Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франк
а

177

555

12

-

12

61 (-2)

Житомирський
державний технологічний університет

199

430

12

10

2

62 (+3)

Сумський
національний аграрний університет

122

420

12

9

3

63 (+4)

Харківська
медична академія післядипломної освіти

335

917

11

8

3

64 (-13)

Національна медична
академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

128

887

11

10

1

65 (+4)

Запорізький
національний університет

340

698

11

8

3

66 (-17)

Одеський
державний екологічний університет

193

547

11

11

0

67 (-3)

Луганський
національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

118

437

11

9

2

68 (-7)

Запорізька
державна інженерна академія

285

415

11

9

2

69 (+6)

Донбаська
національна академія будівництва і архітектури

150

383

11

8

3

70 (new)

Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

29

240

11

-

11

71 (-31)

Запорізький
національний технічний університет

612

806

10

12

-2

72 (+6)

Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

525

493

10

7

3

73 (+3)

Харківський
національний автомобільно-дорожній університет

233

463

10

8

2

74 (+7)

Харківський
національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

241

411

10

7

3

75 (-12)

Харківський
національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

226

405

10

9

1

76 (-14)

Одеська
державна академія будівництва та архітектури

131

370

10

9

1

77 (-21)

Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини

87

245

10

10

0

78 (+26)

Львівський
державний університет фізичної культури

100

243

10

4

6

79 (-11)

Дніпропетровський
національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

243

528

9

8

1

80 (-3)

Полтавський
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

273

440

9

7

2

81 (-2)

Національний
університет водного господарства та природокористування

285

398

9

7

2

82 (+4)

Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу

438

348

9

6

3

83 (-11)

Луцький
національний технічний університет

314

342

9

8

1

84 (-11)

Херсонський
державний університет

175

342

9

8

1

85 (+11)

Чорноморський
національний університет імені Петра Могили

135

334

9

5

4

86 (-15)

Українська
академія друкарства

90

306

9

8

1

87 (new)

Криворізький
державний педагогічний університет

58

267

9

-

9

88 (-8)

Житомирський
державний університет імені Івана Франка

168

246

9

7

2

89 (-23)

Донецький
державний університет управління

56

224

9

9

0

90 (-5)

Українська
медична стоматологічна академія

322

341

8

6

2

91 (new)

Одеський
національний економічний університет

55

282

8

-

8

92 (new)

Бердянський
державний педагогічний університет

92

246

8

-

8

93 (-5)

Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності

85

227

8

6

2

94 (-5)

Українська
інженерно-педагогічна академія

176

204

8

6

2

95 (-13)

Одеська
національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

204

203

8

7

1

96 (+3)

Національний
університет фізичного виховання і спорту України

48

182

8

5

3

97 (new)

Харківська
державна академія фізичної культури

34

172

8

-

8

98 (-6)

Харківський
національний економічний університет імені Семена Кузнеця

223

232

7

6

1

99 (-1)

Національний
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

184

221

7

5

2

100 (+11)

Дніпровський
державний аграрно-економічний університет

107

184

7

3

4

101 (-10)

Київський
національний торговельно-економічний університет

224

175

7

6

1

102 (-5)

Одеський
національний морський університет

119

175

7

5

2

103 (new)

Сумський
державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

60

133

7

-

7

104 (-20)

Національний
гірничий університет

624

395

6

6

0

105 (new)

Львівський
національний аграрний університет

74

248

6

-

6

106 (-19)

Український
державний університет залізничного транспорту

175

220

6

6

0

107 (-13)

Міжнародний
Соломонів університет

50

202

6

5

1

108 (-18)

Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

210

143

6

6

0

109 (-3)

Харківський
державний університет харчування та торгівлі

102

138

6

4

2

110 (+3)

Білоцерківський
національний аграрний університет

43

112

6

3

3

111 (-9)

Відкритий
міжнародний університет розвитку людини "Україна"

49

93

6

4

2

112 (-19)

Міжрегіональна
академія управління персоналом

61

90

6

6

0

113 (-12)

Міжнародний
гуманітарний університет

49

122

5

4

1

114 (-11)

Кіровоградський
державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

29

97

5

4

1

115 (new)

Донбаський
державний педагогічний університет

74

93

5

-

5

116 (-6)

Полтавський
університет економіки і торгівлі

82

85

5

3

2

117 (-17)

Черкаський
державний технологічний університет

88

77

5

5

0

118 (+6)

Харківський
національний технічний університет сільського господарства імені Петра
Василенка

69

76

5

2

3

119 (-12)

Полтавський
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

52

118

4

3

1

120 (-15)

Центральноукраїнський
національний технічний університет

66

75

4

4

0

121 (new)

Вінницький
національний аграрний університет

45

75

4

-

4

122 (new)

Національний
університет цивільного захисту України

63

59

4

-

4

123 (new)

Житомирський
національний агроекологічний університет

50

56

4

-

4

124 (+10)

Харківський
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

15

49

4

1

3

125 (new)

Миколаївський
національний аграрний університет

55

48

4

-

4

126 (-11)

Університет
банківської справи

65

45

4

2

2

127 (new)

Мелітопольський
державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

39

32

4

-

4

128 (-33)

Київський
Медичний Університет УАНМ

82

132

3

5

-2

129 (-21)

Донецький
національний університет економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського

15

89

3

3

0

130 (-21)

 Дніпровський
державний технічний університет

139

76

3

3

0

131 (-17)

Полтавська
державна аграрна академія

58

74

3

2

1

132 (+1)

Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля

55

44

3

1

2

133 (-12)

Київський
Університет імені Бориса Грінченка

45

38

3

2

1

134 (-22)

Київський
славістичний університет

7

36

3

3

0

135 (-10)

Харківський
національний університет будівництва та архітектури

76

35

3

2

1

136 (-17)

Уманський
національний університет садівництва

76

32

3

2

1

137 (new)

Національний
університет «Острозька академія» 

26

29

3

-

3

138 (-20)

Національний
університет "Одеська морська академія"

10

29

3

2

1

139 (new)

Рівненський
державний гуманітарний університет

35

27

3

-

3

140 (-19)

Маріупольский
державний університет

22

27

3

2

1

141 (-23)

Мукачівський
державний університет

46

24

3

2

1

142 (new)

Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

12

30

2

-

2

143 (-27)

Львівський
торговельно-економічний університет

5

28

2

2

0

144 (new)

Київський
національний лінгвістичний університет

16

27

2

-

2

145 (-23)

Кам`янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка

68

24

2

2

0

146 (-19)

Національна
академія державного управління при Президентові України

11

24

2

1

1

147 (-19)

Одеська
державна академія технічного регулювання та якості

19

18

2

1

1

148 (-16)

Таврійський
державний агротехнологічний університет

40

16

2

1

1

149 (-20)

Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого

39

14

2

1

1

150 (-26)

Харківський
національний університет внутрішніх справ

21

14

2

2

0

151 (new)

Київський
міжнародний університет

28

13

2

-

2

152 (new)

Харківська
державна академія дизайну і мистецтв

4

13

2

-

2

153 (new)

Військовий інститут
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

26

11

2

-

2

154 (new)

Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя

33

9

2

-

2

155 (-26)

Державний
університет інформатики і штучного інтелекту

5

8

2

1

1

156 (new)

Львівський
інститут економіки і туризму

7

5

2

-

2

157 (-31)

Національна
академія Служби безпеки України

9

76

1

1

0

158 (-27)

Університет
економіки та права "Крок"

17

6

1

1

0

159 (new)

Державний
університет телекомунікацій

5

4

1

-

1

160 (-25)

Національний
університет "Одеська юридична академія"

11

3

1

1

0

161 (-25)

Львівський
університет бізнесу та права

4

2

1

-

1

162 (new)

Академія
праці, соціальних відносин і туризму

2

1

1

-

1


Рейтинг складено
 Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua
(дані актуальні станом на 6 квітня 2018 року).

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N
наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж
статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний
університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 84, це означає, що цим
навчальним закладом було опубліковано 84 наукові статті, кожна з яких
процитована щонайменше 84 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були
процитовані менш ніж 84 рази.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних,
а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових
виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних,
медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації
наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та
власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus",
окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних
університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University
Rankings.

За матеріалами: Освіта.ua
Дата публікації: 12.04.2018

 

 

 

uk Українська
X