Викладачі

Ровний Анатолій Степанович

Ровний Анатолій Степанович

61058, м. Харків, вул. Клочківська 99, каб. 124

sport-kharkiv@ukr.net

 

orcid.org/0000-0003-2844-2559

Scopus Author ID: 57193805805

Google Scholar

 

Професор кафедри гігієни і фізіології людини

 

Народився 20 червня 1941 року в м Синельнікове Дніпропетровської області. Закінчив Дніпропетровський технікум фізичної культури в 1960 році і вступив до факультету фізичного виховання Кіровоградського педінституту ім. Пушкіна в 1964 р. і як кращого випускника його залишено на роботу на посаді асистента кафедри спорту і спортивних ігор. Маючи середню спеціальну освіту йому надано роботу тренера з легкої атлетики навчаючись на 3 і 4 курсах факультеті на 0,25 ставки. Служив рік 1964-1965 в Радянській Армії у десантних військах.

За період роботи на факультеті фізичного виховання 1965-1971 рр. підготовив двох майстрів спорту з легкої атлетики, які були чемпіонами і призерами Чемпіонату Радянського Союзу.

У 1971 році вступив до аспірантури Харківського педінституту ім. Г.С. Сковороди. У 1975 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук і працював на факультеті фізичного виховання в Кіровограді на посадах старшого викладача, доцента, завідуючого кафедрою, декана факультету.

З відкриттям у Харкові спортивного факультету Київського інституту фізичної культури у 1979 році був запрошений на посаду завідувача кафедри і заступника декана, де працював з 1980 по 1989 рр. За цей час роботи приймав участь у формуванні окремих спортивних кафедр, розробив спеціальні методичні посібники. У 1989 році зробив вагомий внесок в реорганізацію Харківського спортивного факультету в Харківській державний інститут фізичної культури.

З 1989 року по 2004 рік працював проректором з навчально-методичної роботи. За період роботи проректором з навчально-методичної роботи розробив необхідний пакет документів на основі яких інститут реорганізовано у Харківську державну академію фізичної культури. Були відкриті нові напрямки підготовки фахівців: «Управління фізичною культурою», «Інформаційне забезпечення фізичної культури», «Фізична реабілітація». Була відкрита магістратура за трьома спеціальностями: «Олімпійський і професійний спорт» – 24.00.01; «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» – 24.00.02; «Фізична реабілітація» – 24.00.03.

В Академії в 2003 році було відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій, головою якого стає Ровний А.С. У 2007 році Ровного А.С. обирають академіком Міжнародної Академії «Проблеми людини в авіації і космонавтиці». Протягом 30 років вивчає проблему «закономірності управління руховою активністю спортсменів». Ровний А.С. автор понад 200 наукових робіт, серед яких 4 монографії, 3 – науково-методичних посібники та два підручника «Фізіологія рухової активності» і «Фізіологія спортивної діяльності». Підготував 15 кандидатів наук. За науково-педагогічну діяльність нагороджений: «Почесний професор ХДАФК», почесний працівник фізичної культури і спорту, двічі лауреат конкурсу – «Освіта Харківщини – Кращі імена», нагороджений почесним грамотами Міністерства молоді і спорту.

Основні наукові праці:

Ровний А.С. (1997). Курс фізіології. Спортивна фізіологія. Харків: ХаГІФК, 232 с.

Ровний А.С. (1997). Курс фізіології. Загальна фізіологія. Харків: ХаГІФК, 212 с.

Ровний А.С. (2001). Сенсорні механізми управління точнісними рухами. Монографія. Харків, 219 с.

Ровный А.С., Романенко В.В., Пашков И.Н. (2013). Управление подготовкой тхеквондистов. Монография. Харьков: ХНАДУ, 311 с.

Ровний А.С., Ровний В.А., Ровная О.О. (2014). Фізіологія рухової активності. Підручник. Харків: ХНАДУ, 343 с.

Ровный А.С. (2015). Характеристика функционального состояния сенсорных систем и их взаимосвязи в зависимости от уровня подготовленности спортсменов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 1(54)15, 64-68.

Ашанін В.С., Пасько В.В., Подоляка О.Б., Ровний А.С., Єрмолаєв В.К. (2015). Удосконалення комплексної спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-регбістів 16-18 років. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(45), 16-22.

Ровный А.С. (2015). Особенности функциональной активности кинестетической и зрительной сенсорных систем у спортсменов различных специализаций. Слобожанський науково-спортивний вісник, 1(45), 104-108.

Ровний А.С. Динаміка серцевої діяльності студентів під час екзаменаційної сесії. Вісник Черкаського університету, 2(335), 92-95.

Ровный А.С., Ровная О.А., Галимский В.А. (2015). Оптимизация развития координационных способностей юных каратистов на этапе предварительной базовой подготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник, 3(47), 93-98.

Ровный А.С., Ласточкин В.Н. (2015). Адаптационные механизмы к интенсивным нагрузкам бегунов на 400 м с барьерами на этапе предварительной базовой подготовки. Физическое воспитание студентов, 4, 39-43.

Ровный А.С., Ласточкин В.Н. (2015). Обоснование необходимости определения типов адаптации для прогнозирования в спорте. Слобожанський науково-спортивний вісник, 5(49), 100-104.

Ровный А.С., Галимский В.А., Бойченко Н.В. (2016). Физическая и технико-тактическая подготовка каратистов (киокушинкай) на этапе предварительной базовой подготовки. Монография, Х.:ХНАДУ, 245 с.

Ровний А.С., Лизогуб В.С. (2016). Психосенсорні механізми управління рухами спортсменів. Харків: ХНАДУ, 359 с.

Ровний А.С., Ільїн В.І. , Лизогуб В.С. , Ровная О.О. (2015). Фізіологія спортивної діяльності. Підручник. Харків: ХНАДУ, 555 с.

Rovniy Anatoly Stepanovitch, Pasko Vladlena Vitaliivna, Grebeniuk Oleg Viktorovich. (2016). Adaptation of reformation of physiological functions of the organism of the 400 m hurdlers during hypoxic training. Journal of Physical Education and Sport, 16 (4), 1340-1344. DOI:10.7752/jpes.2016.04214.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Stepanenko Dmytro, Grebeniuk Oleg (2017). Hypoxic capacity as the basis for sport efficiency achievements in the men's 400-meter hurdling. Journal of Physical Education and Sport, 17 (1), 300-305. DOI:10.7752/jpes.2017.01045.

Ровний А.С., Пасько В.В. (2017). Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2(83)17, 92-96.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Martyrosyan Artur. (2017). Adaptation of the cardioresphiratory system to hypoxic actions of the rugby players depending on the playing position. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 804-809. DOI:10.7752/jpes.2017.02122.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Galimskyi Volodymyr. (2017). Hypoxic training as the basis for the special performance of karate sportsmen. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1180-1185. DOI:10.7752/jpes.2017.03182.

Ашанин Владимир, Ровный Анатолий, Пасько Владлена, Полторацкая Анна, Войтенко Максим. (2017). Удосконалення тренувального процесу пауерліфтерів з використанням інформаційних технологій", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), 24-29. doi:10.15391/snsv.2017-5.004.

Rovnyi Anatoliy, Pasko Vladlena. (2017). Role of psychological qualities in the process of the formation of sports skill of young basketball players. Physical education, sports and health culture in modern society, 4, 118-121.

Ашанин Владимир, Ровный Анатолий, Пасько Владлена, Войтенко Максим. (2017). Удосконалення тренувального процесу пауєрліфтерів на основі інтерактивної програми «PersTrainer». Слобожанський науково-спортивний вісник, 6(62), С. 26-30. doi:10.15391/snsv.2017-6.005.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Dzhym Viktor, Yefremenko Andriy. (2017). Dynamics of special physical preparedness of 16-18-year-old rugby players under hypoxic influence. Journal of Physical Education and Sport (JPES), No. 17(4), pp. 2399-2404. DOI:10.7752/jpes.2017.04265.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Karpets Liubov, Nesen Olena, Ashanin Volodymyr, Filenko Ludmila, Pomeshchikova Irina, Mukha Volodymyr, Korsun Svetlana, & Shaposhnikova Irina. (2018). Special Aspects Of Preparation Of Student`s Teams For Competitions In Rugby. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(4), 1402-1413.

Ровний Анатолій, Пасько Владлена, Мицкан Богдан. (2018). Сенсорні реакції спортсменок синхронного плавання на гіпоксичні впливи. Вісник Прикарпатського університету, 29, 72-76.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Karpets Liubov, Lyzogub Vladimir, Romanenko Vyacheslav, Pashkov Igor, Dzhym Viktor, & Dzhym Yevgeniya. (2018). Optimization of physical loads as a basis for formation of the coordination features of young taekvondo athletes. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(5), 2216-2225.

Tsos Anatolii, Pasko Vladlena, Rovniy Anatoly, Nesen Olena, Pomeshchikova Irina, Mukha Volodymyr. (2018). The improvement of the technical readiness of 16-18 year-old rugby players with the use of the computer program “Rugby-13”. Physical Activity Review 2018. № 6. pp. 257-265.  doi: 10.16926/par.2018.06.31.

Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Nesen Olena, Tsos Anatolii, Ashanin Volodymyr, Filenko Ludmila, Karpets Liubov, Goncharenko Volodymyr. (2018). Development of coordination abilities as the foundations of technical preparedness of rugby players 16-17 years of age. Journal of Physical Education and Sport, 18(Supplement issue 4), 1831-1838. DOI:10.7752/jpes.2018.s4268.

Demchenko Anastasiia, Demchenko Vitalii, Rovniy Anatoly, Pasko Vladlena, Galimska Inna, Dzhym Yevgeniya. (2018). Optimization of the physical and functional state of female students by means of hypoxic exposure. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9(6), 1918-19

uk Українська
X