Tektaş Yüzük

Trabzon Hasırı

Gümüş Yüzük

Gümüş Tektaş

tektaş

Розклад занять: Денне відділення

РОЗКЛАД занять для студентів 2 курсу

«З А Т В ЕР Д Ж У Ю»                                                                                                         

Проректор з навчально-виховної  роботи                                

______________ШЕСТЕРОВА Л.Є.

Р О З К Л А Д

занять для студентів 2 курсу Харківської державної академії фізичної культури

факультет «Спортивних ігор та одноборств»,  15.01.-24.03.2018

 

 

 

2.1

боротьба, дзюдо

2.1-а

східні одноборства,

2.2

баскетбол, гандбол

                                            

2.2-а

волейбол,теніс,бадмінтон

 

2.3

футбол

2.3-а

футбол

 

 

НАПРЯМ      ПІДГОТОВКИ      «С П О Р Т «

Понеділок

 8.30

-Організація роботи в клубах аматорського бігу – 403 

 

 

 

 

10.30

Організація роботи в клубах аматорського бігу  403 ауд.

ТМОВС
105,106

 

ТМОВС                    301

ТМОВС                    302

12.30

ТМФВ                   406

ТМОВС
  105,106

ТМОВС                    301

ТМОВС                    302

14.20

ТМФВ                   406

БЖ та ООП           311

 

ТМОВС
105,106

 

Вівторок

 8.30

О   р г   а   н і   з   а ц   і    я                 т  у р  и  с т  с  ь к  о  –о  з  д о  р  о в  ч  о ї                д   і я   л   ь н   о   с т   і   – 122 ауд. —

10.30

— Г     і         г             є                 н             а     –           115 ауд. —

12.30

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

ТМОВС                   каф.

ТМОВС
105,106

ТМФВ                   406

БЖ та ООП           120

 

14.20

ТМОВС                   каф.

 

ТМФВ                   406

 

Середа

 8.30

—Є т и к а      

т а     є е с т е т и к а 425 ауд.—

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

 

—Є т и к а
т а     є е с т е т и к а – 425 ауд.—

10.30

О  с  н о  в  и
р и т о р и к и  – 419 ауд. —

Гігієна                      122

Осн. риторики
419

Єтика та естетика
425            

12.30

— Т   е о   р   і я             т  а              м   е т   о   д и   к   а                

ф   і з   и   ч н   о   г о               в  и  х  о в  а  н  н  я  – 117 ауд. —

14.20

Є т и к
а        т а        є е с т е т и к а   
425 ауд.

 

Єтика та естетика
425            

Гігієна                      120

Четвер

 8.30

Гігієна                      120

 

Релігієзнавство   425

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

Осн. риторики
419

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

10.30

О   с н   о   в и            р  и т  о  р и  к  и – 419

Релігієзнавство     425

Гігієна                      120

12.30

—Б е  з п  е  к а             ж   и т  т  є д  і  я л  ь  н о  с  т і           та          о  с  н  о в  и           о х  о  р  о  н и           п  р а  ц  і  – 115 ауд. 

14.20

 

 

–Світова українська культура – 324 ауд. —

 

 

П,ятниця

 8.30

БЖ та ООП           120

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

 

 

 

 

10.30

ТМОВС                   каф.

БЖ та ООП           120

 

 

ТМФВ                   406

12.30

ТМОВС                   каф.

Гігієна                      122

Світова      українська      культура – 324 ауд.

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

БЖ та ООП           120

14.20

 

ТМФВ                   406

Гігієна                      122

БЖ та ООП           120

 

Субота

 8.30

 

 

 

 

 

 

10.30

 

 

 

 

 

 

12.30

 

 

 

 

 

 

14.20

 

 

 

 

 

 

 

«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»                                                                                                                

Проректор з навчально-виховної                                          

роботи

______________ШЕСТЕРОВА Л.Є.     

 Р О З К Л А Д

занять для студентів 2 курсу Харківської державної академії фізичної культури, 

факультет «Фізичне виховання і здоров’я

людини», з 15.01.-24.03.2018,
2017-2018
н. р.

             

 

 

2.4

важка атлетика, бокс, кікбокс

2.5

легка атлетика, плавання

2.6

велоспорт, лижний спорт, туризм,

автомотоспорт

 

2.7

гімнастика, спортивні танці, ТВС та фітнес

 

 

НАПРЯМ      ПІДГОТОВКИ      «С П О Р Т «

Понеділ.

 8.30

ТМФВ                                       416

-Орг.
роб. в клубах аматор. бігу  403—

Організац.
тур.-оздоровчої діяльності     121 —

-Орг.
роб. в клубах аматор. бігу  403—

Організац. тур.-оздоровчої діяльності     121 —

10.30

Організація    роботи    в
клубах    аматорського   бігу
403 ауд.

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

Організац. тур.-оздоровчої
діяльності     121

Орг. роботи в клубах аматорського бігу   403

12.30

14.20

 

Орг. тур.-оздоров. діяльн.       121

ТМОВС                                    каф.

ТМОВС                                       19,27

Вівторок

 8.30

 

ТМОВС                              403,407

 

Гігієна                                       120

10.30

ТМОВС
118, каф.

ТМОВС                              403,407

БЖ та ООП
120

ТМФВ                                       406

12.30

— Г           і                                        г                                         є                                                        н                            а     – 115 ауд. —

14.20

Організація туристко-оздоровчої діяльності 121

Гігієна
                                     122

ТМОВС                                    каф.

БЖ та ООП
119

16.10

 

 

Середа

 8.30

—О       с       н         о      в     и                        р         и         т       о    р        и         к          и – 419 ауд. —-

10.30

— Т   е о   р   і я             т а             м   е т   о   д и   к   а                 ф   і з   и   ч н   о   г о               в и х о в а н н я – 117 ауд. —

12.30


О    с н    о    в   и              р  и    т    о  р    и    к  и  – 419 ауд. —

—Є  т      и      к       а            т а                є       с      т         е        т        и       к       а – 425 ауд. —

14.20

ТМОВС
118, каф.

Орг. тур.-оздоров. діяльн.       121

 

Четвер

 8.30

—Світова        українська        культура – 324 ауд. —

10.30

—Б е  з п  е  к а             ж   ит  т  єд  і  ял  ь  но  с  ті           та          ос  н  ов  и           ох  о  р  о  ни           п  ра  ц  і  – 115 ауд. 

12.30

О с  н  о  в    и              р   и   т   о    р и    к   и  –  419 ауд. —

—Етика та естетика  – 425 ауд. —

14.20

БЖ та ООП
122

ТМФВ
406

 

 

П,ятниця

 8.30

Гігієна
    122

 

С в і т о в а              у к р а ї н с ь к а               к у л ь т у р а   – 324 ауд.

10.30

С в і т о в
а              у к р а ї н с ь к а               к у л ь т у р а   – 324 ауд.

Гігієна                                       122

ТМОВС                                       19,27

12.30

–Релігієзнавство  – 419 ауд.-

ТМФВ
406

–Релігієзнавство  – 419 ауд.-

14.20

–Релігієзнавство  – 419 ауд.-

 

Релігієзнавство
419

16.10

 

БЖ та ООП
120

 

 

Субота

 8.30

 

 

 

 

10.30

 

 

 

 

 «З А Т В Е Р Д Ж У Ю»                                                                                                              

                                                                                                                               

Проректор з навчально-виховної                                          

роботи

_____________ШЕСТЕРОВА Л.Є.

 

Р О З К Л АД

занять для студентів 2 курсу Харківської державної академії фізичної культури,
факультет «Фізичної реабілітації
та інформатики», з
29.01.-24.03.2018,
2017-2018
н. р.

              

 

 

2.8

менеджери, інформатика, рекреація та фітнес

2.9

викладач фізичного виховання та спорту

в навчальних закладах, психологи,

 

 

     НАПРЯМ      ПІДГОТОВКИ      «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Понеділок

 8.30

— І  с т  о  р і  я       у к  р  а ї  н  с ь  к  о ї          к  у л  ь  т у  р  и –  425 ауд. —

-Основи       економічних     теорій      та фінансова    грамотність – 418 ауд. —

10.30

— І  с  т о  р  і  я           у к  р  а ї  н  с ь  к  о  ї          к  у л   ь   т у  р  и –  425 ауд. —

-Основи економічних     теорій       та       фінансова       грамотність  – 418 ауд. —

12.30

— П   е д а   г   о г   і   ч н   а             м   а й   с   т е   р   н і   с   т ь – 418 ауд. —

14.20

— П   е д а   г   о г   і   ч н   а             м   а й   с   т е   р   н і   с   т ь – 418 ауд. —

Вівторок

 8.30

—Ф    і  з    і о     л     о    г    і     я                   л     ю д     и     н и  – 115 ауд. 

10.30

ТМФВ                                                      416

Іноземна мова
225

12.30

Іноземна мова
419

Іноземна мова
225

14.20

Іноземна
мова
419

 

Середа

 8.30

ТМОВС (інф.)                                         319

ОМФОР з дітьми дош. віку (викл.)      406

Психологія розвитку (психол.)             418

10.30

ТМОВС                             319, 205, 19 сп.к.

ОМФОР з дітьми дош. віку (викл.)      406

Психологія розвитку (психол.)             418

12.30

ТМОВС                                     205, 19 сп.к.

Фізіологія людмини                               122

14.20

 

 

Четвер

 8.30

Фізіологія людмини                               122

 

10.30

— Етика та естетика- 418 ауд. —

12.30

— Етика та естетика- 418 ауд. —

14.20

П с и х о л о г о-п е д а г о г і ч н і       о с н о в  и        с а м о о с в і т и – 418 ауд. —

П,ятниця

 8.30

—П с и х о л о г о-п е д а г о г і ч н і         о с н о в и         с а м о о с в і т и  – 418 ауд. —

10.30

—Т е о р і я      та м е т о д и к а       ф і з и ч  н о г о     в и х о в а н н я –  416 ауд.—

12.30

 

ТМФВ                                                      416

14.20

 

 

Субота

 8.30

 

 

 

 

 

 

 

uk Українська
X