Розклад занять: Денне відділення

РОЗКЛАД занять для студентів 2 курсу

                                                                                                           Р О З К Л А Д

занять для студентів 2 курсу Харківської державної академії фізичної культури,

факультет «Спортивних ігор та одноборств», з 28.01.2019 р., 2018-2019 н. р.

     

 

 

 

2.1

східні одноборства, боротьба, дзюдо

2.2

баскетбол, гандбол

 

2.2-а

волейбол, теніс,, бадмынто

 

2.3

футбол

2.3-а

футбол

НАПРЯМ      ПІДГОТОВКИ      «С П О Р Т «
Понеділок  8.30 Рекреаційні ігри          сп. зал П                                               С                                              М
10.30 ТМОВС                  ДЮСШ-9 Рекреаційні ігри          сп. зал   ТМОВС                             301 ТМОВС                             302
12.30 ТМОВС                  ДЮСШ-9 Рекреаційні ігри          сп. зал Педаг., пед.. майстерн.    416 ТМФВ                               406
14.20 П                                               С                                              М Рекреаційні ігри          сп. зал
16.10
Вівторок  8.30 Гігієна                               120      
10.30 —- П    е    д    а    г    о    г    і    к    а,               п    е    д    а    г    о    г    і    ч    н    а                   м   а   й   с   т   е   р   н   і   с   т   ь  –  228 ауд.  —
12.30 ТМОВС                      105,106 Педаг., пед.. майстерн.    416 ТМФВ                               406 Гігієна                               120
14.20     П                     С                  М Педаг., пед.. майстерн.    418
16.10      
Середа  8.30 –Р          е            к           р            е            а            ц            і            й            н           і                                     і         г          р          и      –  105 ауд. —

                                                                                                                                                               — А     т     л     е    т    і      з     м      – 106 ауд. —

10.30 —Г                                 і                                   г                                   і                                  є                              н                               а   – 117 ауд.  —-
12.30 ТМФВ                               416 ТМФВ                               415 ТМОВС                      105,106 ТМОВС                             301 ТМОВС                             302
14.20 П                                                                                                                              С                                                                                                                                М
16.10        
Четвер  8.30   ТМОВС                      201,225   П                                               С                                              М
10.30 ТМОВС                  ДЮСШ-9 ТМОВС                      201,225 ТМФВ                               406 ТМОВС                             301 ТМОВС                             302
12.30 — Т   е   о   р   і   я            та             м   е   т   о   д   и   к   а              ф   і    з    и    ч   н    о    г   о              в   и   х   о   в   а   н   н   я  – 117 ауд.  —
14.20    
16.10    
П,ятниця  8.30 Рекреаційні ігри          сп. зал Гігієна                               122 ТМОВС                      105,106    
10.30 Рекреаційні ігри          сп. зал Педаг., пед.. майстерн.    418 ТМОВС                      105,106 Гігієна                               122  
12.30 Педаг., пед.. майстерн.    302   Гігієна                               122 Р   е   к   р   е   а   ц   і   й   н   і             і   г   р   и           сп. зал

А         т          л           е          т          і            з          м        118

14.20    
16.10          

 

 

 

           Р О З К Л А Д

                                         занять для студентів 2 курсу Харківської державної академії фізичної культури,

   факультет «Фізичне виховання і здоров’я людини», з 28.01.2019 р., 2018-2019 н. р.

                  факультет «Циклічних видів спорту

 

 

 

2.4

важка атлетика, бокс,

кікбокс

2.5

легка атлетика, плавання

2.6

велоспорт, лижний спорт,

туризм,

 

 

2.7

спортивні танці, ТВС та фітнес,

худ. гімн., спорт. гімн.

2.8

менеджери,

фітнес і рекреац.

НАПРЯМ      ПІДГОТОВКИ      «С П О Р Т «
Понеділок  8.30 —Г                                 і                                   г                                   і                                  є                              н                               а   – 117 ауд.  —-
10.30 ТМФВ                               406 ТМОВС                  403,407 Гігієна                               122 Музикально-рітмічне виховання                         226

Атлетізм                            118

ДМСЗ                                415

Осн. соціальної психол.  418

12.30       Педаг., пед.. майстерн.    418
14.20 П                                                                                                   С                                                                                                     М Гігієна                               122
16.10
Вівторок  8.30          
10.30 ТМОВС                      311,315 ТМОВС                  403,407 ТМОВС                        каф. ТМОВС                19,20,27 ДМСЗ                                415

Осн. соціальної психол.  418

12.30 ТМОВС                      311,315 ТМОВС                  403,407 ТМОВС                        каф. ТМОВС                19,20,27 ДМСЗ                                415

Осн. соціальної психол.  418

14.20 П                     С                  М ТМОВС                        106,27
Середа  8.30 Рекреаційні ігри          сп. зал

А   т   л   е    т    і   з   м     118

Р   е   к   р   е   а   ц   і   й   н   і             і   г   р   и           сп. зал

Р   е   к   р   е   а   ц   і   й   н   і             і   г   р   и           сп. зал

ТМОВС                        205,27
10.30 ТМФВ                               406 ТМОВС                        205,27
12.30 — Т   е   о   р   і   я            та             м   е   т   о   д   и   к   а              ф   і    з    и    ч   н    о    г   о              в   и   х   о   в   а   н   н   я  – 117 ауд.  —
14.20 П                                               С                                              М ТМФВ                               406 П                     С                  М
16.10
Четвер  8.30 –Рекреаційні ігри   105 ауд.-

А   т   л   е    т    і   з   м     106

-Оздоровче  плавання – 407-

А   т   л   е    т    і   з   м     106

–Р  е   к   р  е   а   ц   і    й    н     і            і   г   р  и  – 105 ауд.–

–А       т        л         е        т        і          з          м   –  106 ауд. —

10.30 —- П    е    д    а    г    о    г    і    к    а,               п    е    д    а    г    о    г    і    ч    н    а                   м   а   й   с   т   е   р   н   і   с   т   ь  –  228 ауд.  —
12.30 Оздоровче  плавання       416

А   т   л   е    т    і   з   м     118

А   т   л   е    т    і   з   м     118 Педаг., пед.. майстерн.    418 —ОЕФК і Сп.– – 205 ауд.—

СПС в ОВС  (фіт.)

14.20 П                     С                  М Оздоровче  плавання       416

А   т   л   е    т    і   з   м     118

А   т   л   е    т    і   з   м     118 ТМФВ                               406
П,ятниця  8.30 Гігієна                               205 Педаг., пед.. майстерн.    418 ТМФВ                               406
10.30 ТМОВС                      301,302 Педаг., пед.. майстерн.    416 ТМОВС                        каф. Гігієна                               205 —ОЕФК і Сп.– – 205 ауд.—

СПС в ОВС  (фіт.)

12.30 Педаг., пед.. майстерн.    301 ТМОВС                19,20,27 —ОЕФК і Сп.– – 205 ауд.—

СПС в ОВС  (фіт.)

14.20 Гігієна                               122 П                                                                       С                                                                         М

 

uk Українська
X