Склад вченої ради
 1. Ажиппо Олександр Юрійович – д.пед.н., проф., ректор, голова вченої ради.
 2. Карпець Любов Анатоліївна – д.філос.н., доц., секретар вченої ради, завідувач кафедри української та іноземних мов.
 3. Алексєєв Анатолій Федотович – т. в. о. завідувача кафедри одноборств.
 4. Ананченко Костянтин Володимирович – к.фіз.вих., доц., помічник ректора зі спортивної роботи, доцент кафедри одноборств.
 5. Ашанін Володимир Семенович – к.ф.-м.н., доц., завідувач кафедри інформатики та біомеханіки.
 6. Балабаєва Ірина Петрівна – завідувач бібліотеки.
 7. Без’язичний Борис Іванович – д.пед.н., доц., завідувач кафедри футболу та хокею.
 8. Бондар Анастасія Сергіївна – к.фіз.вих., доц., завідувач кафедри менеджменту фізичної культури.
 9. Вишня Ігор Миколайович – в. о. директора Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю.
 10. Гаврюшенко Іван Сергійович – студент 26 групи.
 11. Газнюк Лідія Михайлівна – д.філос.н., проф., завідувач кафедри гуманітарних наук.
 12. Галашко Микола Іванович – завідувач кафедри важкої атлетики та боксу.
 13. Гант Олена Євгенівна – к.психол.н., доц., завідувач кафедри педагогіки та психології.
 14. Дармофал Елеонора Анатоліївна – начальник навчального відділу.
 15. Джим Віктор Юрійович – к.фіз.вих., доц., декан факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки і заочного навчання.
 16. Друзь Валерій Анатолійович – д.б.н., проф., завідувач кафедри легкої атлетики.
 17. Ждамірова Юлія Миколаївна – студентка групи 29, голова студентського парламенту.
 18. Камбур Надія Олександрівна – помічник проректора з науково-педагогічної роботи.
 19. Корсун Світлана Миколаївна – к.б.н., доц., професор кафедри спортивної медицини, біохімії та анатомії.
 20. Котляр Сергій Миколайович – к.фіз.вих., доц., декан факультету циклічних видів спорту.
 21. Масляк Ірина Павлівна – к.фіз.вих., доц., завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання.
 22. Моісєєва Ірина Євгенівна – начальник відділу кадрів.
 23. Москальова Світлана Валеріївна – юрисконсульт.
 24. Мулик Катерина Віталіївна – д.пед.н., доц., завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму.
 25. Мулик Вячеслав Володимирович – д.фіз.вих., проф., завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту.
 26. Назаренко Юрій Вікторович – в. о. директора Харківського державного вищого училища фізичної культури №1.
 27. Охримчук Надія Сергіївна – головний бухгалтер.
 28. Панкова Жанна Сергіївна – студентка 47 групи.
 29. Перевозник Володимир Іванович – к.пед.н., доц., декан факультету спортивних ігор і одноборств.
 30. Пилипко Ольга Олександрівна – к.пед.н., доц., завідувач кафедри водних видів спорту.
 31. Подрігало Леонід Володимирович – д.мед.н., проф., завідувач кафедри гігієни та фізіології людини.
 32. Помещикова Ірина Петрівна – к.фіз.вих., доц., завідувач кафедри спортивних та рухливих видів спорту.
 33. Попов Анатолій Михайлович – директор Харківського обласного вищого училища фізичної культури та спорту.
 34. Пустовойт Борис Анатолійович – д.мед.н., проф., завідувач кафедри фізичної реабілітації і рекреації.
 35. Путятіна Галина Миколаївна – к.фіз.вих., доц., завідувач кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики.
 36. Ровний Анатолій Степанович – д.фіз.вих., проф., професор кафедри гігієни та фізіології людини.
 37. Рутенко Сергій Сергійович – аспірант І року навчання.
 38. Саннікова Марина Вікторівна – к.ю.н., помічник ректора з юридичних питань, викладач кафедри танцювальних видів спорту,фітнесу і гімнастики.
 39. Семенова Юлія Анатоліївна – к.філос.н., доц., декан факультету фізичного виховання та здоров’я людини.
 40. Сутула Василь Опанасович – д.пед.н., проф., професор кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики.
 41. Тодуа Геннадій Амрозович – проректор з адміністративно-господарчої роботи.
 42. Ткачов Сергій Іванович – д.пед.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри педагогіки та психології.
 43. Червона Світлана Пилипівна – голова профкому, старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор.
 44. Шапошнікова Ірина Іванівна – к.пед.н., доц., завідувач аспірантури, зав. кафедри спортивної медицини, біохімії та анатомії.
 45. Шестерова Людмила Єгорівна – к.фіз.вих., доц., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри легкої атлетики.
 46. Штоколенко Ірина Володимирівна – студент 41 групи.