Майбутні захисти

Ту Яньхао

 

Назва дисертаційної роботи: «Вплив тренувань у гірських умовах на змагальну діяльність кваліфікованих бігунів на середні дистанції, що проживають на різних висотах над рівнем моря»

Дата захисту – 3 квітня о 12.00

Науковий керівник – Шестерова Людмила Єгорівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Самоленко Тетяна Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури (Київський національний 
торговельно-економічний університет)

 • Автореферат
 • Дисертація
 • Відгук офіційного опонента, професора Р.Ф. Ахметова
 • Відгук офіційного опонента, доцента Т.В. Самоленко

Рожков Владислав Олександрович

 

Назва дисертаційної роботи: «Вдосконалення технічної підготовленості штовхальників ядра 15-17 років протягом річного макроциклу»

Дата захисту – 3 квітня о 14.00

Науковий керівник – Шестерова Людмила Єгорівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Свищ Ярослав Степанович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри легкої атлетики (Львівський державний університет фізичної культури)

 • Автореферат
 • Дисертація
 • Відгук офіційного опонента, професора Р.Ф. Ахметова
 • Відгук офіційного опонента, доцента Я.С. Свища

Кийко Андрій Сергійович

 

Назва дисертаційної роботи: «Побудова передзмагальної підготовки кваліфікованих альпіністів із застосуванням інтервального гіпоксичного тренування»

Дата захисту – 4 квітня о 12.00

Науковий керівник – Мулик Вячеслав Володимирович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Фурман Юрій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

 • Автореферат
 • Дисертація
 • Відгук офіційного опонента, професора Ж.Л. Козіної
 • Відгук офіційного опонента, професора Ю.М. Фурмана

Володченко Олександр Анатолійович

 

Назва дисертаційної роботи: «Обґрунтування комплексної методики прогнозування змагальної успішності в кікбоксингу»

Дата захисту – 4 квітня о 14.00

Офіційний опонент – Єрмаков Сергій Сидорович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

 • Автореферат
 • Дисертація
 • Відгук офіційного опонента, професора С.С. Єрмакова
 • Відгук офіційного опонента, професора Г.В. Коробейнікова

Петренко Ірина Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: «Організаційно-методичні основи удосконалення підготовки спортивних волонтерів в системі проведення змагань»

Дата захисту – 27 лютого о 12.00

Науковий керівник – Бондар Анастасія Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри менеджменту фізичної культури (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Когут Ірина Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, директор Науково-дослідного інституту, професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Приходько Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Андрейчук Володимир Якович

Назва дисетраційної роботи: «Удосконалення тренувального процесу гирьовиків 17-19 років у поштовху гир за довгим циклом у річному макроциклі»

Дата захисту – 27 лютого о 14.00

Науковий керівник – Пронтенко Костянтин Віталійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова).

Офіційний опонент – Олешко Валентин Григорович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Галашко Олександр Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання (Харківський національний аграрний університет)

Шутєєв Вячеслав Вадимович

Назва дисертаційної роботи: «Вплив занять спортом на особистісні якості спортсменів»

Дата захисту – 28 лютого о 12.00

Науковий керівник – Сутула Василь Опанасович, доктор педагогічних наук, професор  кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики (Харківська державна академія фізичної культури).

Офіційний опонент – Кутек Тамара Борисівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Приходько Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Абдулвахід Длшад Ніхад

Назва дисетраційної роботи: «Організаційно-педагогічні основи відбору дітей для занять спортивною гімнастикою в автономній республіці Курдистан»

Дата захисту – 28 лютого о 14.00

Науковий керівник – Друзь Валерій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри легкої атлетики (Харківська державна академія фізичної культури).

Офіційний опонент – Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Батєєва Наталія Петрівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри сучасної та бальної хореографії (Київський національний університет культури і мистецтв)