Майбутні захисти

Півень Олександр Борисович

 

Назва дисертаційної роботи: «Побудова тренувального процесу важкоатлетів
15-17 років з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості»

Дата захисту – 10 травня о 12.00

Науковий керівник – Дорофєєва Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри циклічних видів спорту (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Приймаков Олександр Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

Офіційний опонент – Галашко Олександр Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва)

Шепеленко Тетяна Валеріївна

Назва дисертаційної роботи: «Комплектація команд у спортивній аеробіці на основі психофізіологічних показників спортсменів»

Дата захисту – 10 травня о 14.00

Науковий керівник – Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Артем’єва Галина Павлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики (Харківська держана академія фізичної культури)

Босько Василь Миколайович

Назва дисертаційної роботи: «Навчання техніці спортивних способів плавання дітей 8-10 років з ураженнями опорно-рухового апарату (на прикладі дитячого церебрального паралічу)»

Дата захисту – 4 травня о 12.00

Науковий керівник – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка)

Офіційний опонент – Шкребтій Юрій Матвійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри водних видів спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Мішин Максим Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту (Харківська державна академія фізичної культури)

Окунь Дар’я Олександрівна

Назва дисертаційної роботи: «Оптимізація тренувального процесу веслярів-слаломістів на етапі початкової підготовки»

Дата захисту – 4 травня о 14.00

Науковий керівник – Мулик Катерина Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Шкребтій Юрій Матвійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри водних видів спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Микитчик Ольга Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри водних видів спорту (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

 

Ту Яньхао 

Назва дисертаційної роботи: «Вплив тренувань у гірських умовах на змагальну діяльність кваліфікованих бігунів на середні дистанції, що проживають на різних висотах над рівнем моря»

Дата захисту – 3 квітня о 12.00

Науковий керівник – Шестерова Людмила Єгорівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Самоленко Тетяна Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури (Київський національний 
торговельно-економічний університет)

Рожков Владислав Олександрович

 

Назва дисертаційної роботи: «Вдосконалення технічної підготовленості штовхальників ядра 15-17 років протягом річного макроциклу»

Дата захисту – 3 квітня о 14.00

Науковий керівник – Шестерова Людмила Єгорівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Ахметов Рустам Фагимович, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Свищ Ярослав Степанович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри легкої атлетики (Львівський державний університет фізичної культури)

Кийко Андрій Сергійович

 

Назва дисертаційної роботи: «Побудова передзмагальної підготовки кваліфікованих альпіністів із застосуванням інтервального гіпоксичного тренування»

Дата захисту – 4 квітня о 12.00

Науковий керівник – Мулик Вячеслав Володимирович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Фурман Юрій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

Володченко Олександр Анатолійович

 

Назва дисертаційної роботи: «Обґрунтування комплексної методики прогнозування змагальної успішності в кікбоксингу»

Дата захисту – 4 квітня о 14.00

Офіційний опонент – Єрмаков Сергій Сидорович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Петренко Ірина Вікторівна

Назва дисертаційної роботи: «Організаційно-методичні основи удосконалення підготовки спортивних волонтерів в системі проведення змагань»

Дата захисту – 27 лютого о 12.00

Науковий керівник – Бондар Анастасія Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри менеджменту фізичної культури (Харківська державна академія фізичної культури)

Офіційний опонент – Когут Ірина Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, директор Науково-дослідного інституту, професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Приходько Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Андрейчук Володимир Якович

Назва дисетраційної роботи: «Удосконалення тренувального процесу гирьовиків 17-19 років у поштовху гир за довгим циклом у річному макроциклі»

Дата захисту – 27 лютого о 14.00

Науковий керівник – Пронтенко Костянтин Віталійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова).

Офіційний опонент – Олешко Валентин Григорович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Галашко Олександр Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання (Харківський національний аграрний університет)

Шутєєв Вячеслав Вадимович

Назва дисертаційної роботи: «Вплив занять спортом на особистісні якості спортсменів»

Дата захисту – 28 лютого о 12.00

Науковий керівник – Сутула Василь Опанасович, доктор педагогічних наук, професор  кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики (Харківська державна академія фізичної культури).

Офіційний опонент – Кутек Тамара Борисівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, декан факультету фізичного виховання і спорту (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент – Приходько Володимир Васильович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Абдулвахід Длшад Ніхад

Назва дисетраційної роботи: «Організаційно-педагогічні основи відбору дітей для занять спортивною гімнастикою в автономній республіці Курдистан»

Дата захисту – 28 лютого о 14.00

Науковий керівник – Друзь Валерій Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри легкої атлетики (Харківська державна академія фізичної культури).

Офіційний опонент – Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Батєєва Наталія Петрівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри сучасної та бальної хореографії (Київський національний університет культури і мистецтв)