Спеціалізована вчена рада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 64.862.01 ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Голова ради – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Мулик Вячеслав Володимирович.

Заступник голови – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Ровний Анатолій Степанович.

Вчений секретар – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Котляр Сергій Миколайович.

Технічний секретар - кандидат наук з фізичного виховання та спортуГриньова Тетяна Іванівна

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю

24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт 

Члени спеціалізованої вченої ради:

1. АЖИППО Олександр Юрійович - д.пед.н., професор
2. ГАЛАШКО Олександр Іванович - к.н.з фіз.вих., доцент
3. ГРАДУСОВ Володимир Олексійович - к.пед.н., доцент
4. ДРУЗЬ Валерій Анатолійович - д.біол.н., професор
5. КАМАЄВ Олег Іванович - д.н.з фіз.вих., професор 
6. КОЗІНА Жаннета Леонідівна - д.н.з фіз.вих, професор
7. КОТЛЯР Сергій Миколайович - к.н.з фіз.вих., доцент 
8. ЛУЦЕНКО Лариса Сергіївна - к.н.з фіз.вих., доцент
9. МУЛИК Вячеслав Володимирович - д.н.з фіз.вих., професор 
10. ПЕРЕВОЗНИК Володимир Іванович - к.н.з фіз.вих., доцент
11. ПОДРІГАЛО Леонід Володимирович – д.мед.н., професор
12. ПРИХОДЬКО Володимир Васильович - д.пед.н., професор
13. РОВНИЙ Анатолій Степанович - д.н.з фіз.вих, професор
14. СУТУЛА Василь Опанасович - д.пед.н., професор 
15. ШАМАРДІН Валерій Миколайович - д.н.з фіз.вих., професор