Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури, який у своїй роботі підпорядковується ректорові Академії.

Основним завданням відділу кадрів є організація та виконання кадрової роботи, в основі якої лежить принцип відбору, розстановки та просування кадрів по службі за професійними, діловими та особистими якостями, документальне оформлення трудових відносин.

 

У процесі здійснення діяльності відділ кадрів виконує такі функції:

  • Робота з забезпечення академії працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації  згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки і ділових якостей.
  • Своєчасне оформлення прийому, переводу і звільнення працівників у відповідності з законодавством про працю, наказами ректора.
  • Забезпечення належного зберігання, використання і надійного захисту персональних даних працівників академії, згідно законодавства, зокрема Закону України «Про захист персональних даних». 
  • Участь у розробці структури академії, штатного розпису та у внесенні змін до них, в межах своєї компетенції, зокрема у розміщенні посад в структурних підрозділах та їх відповідності до Класифікатора професій, контроль та надання методичних рекомендацій у підготовці та розробці посадових інструкцій.
  • Оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця
    роботи та здійснення підрахунку трудового стажу працівників академії.
  • Ведення табельного обліку, організація складання і виконання графіків відпусток структурними підрозділами академії.
  • Оформлення наказів з особового складу, ведення особових справ працівників та студентів академії.
  • Організація обліку військовозобов'язаних, призовників та їх бронювання.

З 2015 року відділ кадрів очолює Моісєєва Ірина Євгенівна.

Старший інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних – Дзюбенко  Ганна Анатоліївна.

Старший інспектор в/к – Пода  Людмила Василівна

Старший інспектор в/к – Макарова  Тетяна Павлівна

 

Станом на 01.02.2018 р. в Харківській державній академії фізичної культури працює 361 працівник.

Науково-педагогічних працівників – 180 осіб. З них:

Докторів наук - 14

Кандидатів наук – 89

Професорів – 11

Доцентів – 69

Співробітників – 181 особа.