Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв'язків Харківської державної академії фізичної культури було засновано у 1993 році. За час існування відділу в Академії пройшли підготовку 639 фахівців для зарубіжних країн.

Відділ міжнародних зв'язків, є структурним навчально-науковим і виховним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури, який діє згідно з Законом України «Про вищу освіту», Статутом Академії, рішеннями Вченої ради, наказами ректора, нормативними-правовими актами України, міжнародними договорами України.

Начальник відділу міжнародних зв'язків  

Камбур Надія Олександрівна

Завідувач підготовчим відділенням 

Глуховська Марина Сергіївна

Методисти Відділу

Чернологова Наталія Вікторівна

Головною метою діяльності Відділу є максимально ефективне використання потенційних можливостей Академії щодо організації і координації всіх форм навчальної, науково-методичної, виховної роботи, яка спрямована на забезпечення високого рівня підготовки іноземних громадян в системі безперервної вищої освіти від довузівської підготовки до докторантури.

         До складу колективу Відділу входять адміністративно-обслуговуючий склад, начальник відділу міжнародних зв’язків, завідувач підготовчим відділенням, методисти відділу, професорсько-викладацький склад підготовчого відділення.

Підготовка іноземних громадян проводиться за такими рівнями:

 

 1. Підготовче відділення здійснює підготовку з російської, української мови та профілюючих предметів: хімії, біології, фізики, математики, інформатики.

Термін навчання на ПВ - 1 рік.

Терміни подачі документів на ПВ - з 01 вересня по 30 грудня

 1. За освітнім рівнем «Бакалавр»

Спеціальність:

 • фізична культура і спорт (менеджмент у сфері фізичної культури і спорту, фітнес і рекреація);
 • фізична культура і спорт (тренер з виду спорту): бокс, боротьба (греко-римська, вільна, дзюдо і самбо), східні єдиноборства, кікбоксінг, важка атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, бадмінтон, теніс, настільний теніс, футбол, лижний спорт, велоспорт, легка атлетика, спортивна гімнастика, художня гімнастика, спортивні танці, танцювальні види спорту і фітнес, плавання, спортивний туризм, автомотоспорт;
 • фізична реабілітація (фізична терапія).

Терміни навчання в академії:

- денна форма - 4 роки

- заочна форма - 5 років

 1. За освітнім рівнем «Магістр»

     Спеціальність:

 • фізична культура і спорт (фізичне виховання і спорт у навчальних закладах, психологія в сфері фізичної культури і спорту);
 • фізична культура і спорт (тренувальна діяльність у обраному виді спорту, менеджмент у спортивній діяльності).
 • фізична реабілітація (фізична терапія, ерготерапія).

Терміни навчання в академії:

- денна форма - 1 рік 4 місяці

- заочна форма - 1 рік 9 місяців

 1. Аспірантура

Спеціальності:

 • 00.02 Олімпійський і професійний спорт;
 • 00.01 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
 • 00.03 Фізична реабілітація.

Термін навчання – 3 роки.

 

Умови прийому іноземних громадян на навчання

         Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється на підставі: міжнародних договорів України, згод на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; державного замовлення; угод Академії з органами управління освітою, організаціями, фірмами, навчальними закладами України та інших країн; за індивідуальними контрактами з іноземними громадянами.

         В’їзд в Україну з метою навчання дозволяється в період з 01 червня до 01 листопада. Підставою для отримання в’їзної навчальної візи в Україну є оригінал відповідного запрошення на навчання у закладі вищої освіти.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

 

 • копія паспорта, перекладена українською мовою;
 • оригінали документів про освіту з додатком оцінок (балів) з навчальних дисциплін, перекладені українською мовою;
 • оригінал документа про народження з перекладом українською мовою;
 • оригінал медичного сертифіката про стан здоров'я, який видано не пізніше ніж за два місяці до в'їзду в Україну з перекладом українською мовою;
 • оригінал документа, який свідчить про відсутність ВІЛ-інфекції з перекладом українською мовою;
 • 12 кольорових фотокарток, розміром 3х4 см.

Адреса ХДАФК: Україна, 61058, г. Харків, вул. Клочківська, 99

Відділ міжнародних зв'язків, каб. 414

Телефон: +38 (057) 705-06-15, +38 (057) 705-23-00