Відділ міжнародних зв'язків

Відділ міжнародних зв'язків, є структурним підрозділом Харківської державної академії фізичної культури, який діє згідно з Законом України «Про вищу освіту», Статутом Академії, рішеннями Вченої ради та наказами ректора.

Начальник відділу міжнародних зв'язків  

Камбур Надія Олександрівна

Завідувач підготовчим відділенням 

Глуховська Марина Сергіївна

Старший диспетчер відділу

Чернологова Наталія Вікторівна

Диспетчер відділу

Хоменко Світлана Олександрівна

Головною метою діяльності Відділу є максимально ефективне використання потенційних можливостей Академії щодо організації і координації всіх форм навчальної, науково-методичної, виховної роботи, яка спрямована на забезпечення високого рівня підготовки іноземних громадян в системі безперервної вищої освіти від довузівської підготовки до докторантури. Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється на підставі: міжнародних договорів України, згод на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; державного замовлення; угод Академії з органами управління освітою, організаціями, закладами вищої освіти України та інших країн; за індивідуальними контрактами з іноземними громадянами. Зарахування іноземних громадян проводиться індивідуально за наказом ректора Академії відповідно до ліцензійного обсягу. До складу колективу відділу входить начальник відділу міжнародних зв’язків, завідувач підготовчим відділенням, старший диспетчер та диспетчера Відділу.

 

 

ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ПРОВОДИТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РІВНЯМИ:

 

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ здійснює підготовку з російської, української мови та профілюючих предметів: хімії, біології, фізики, математики, інформатики.

Термін навчання на ПВ - 1 рік.

Терміни подачі документів на ПВ - з 01 вересня по 30 грудня

 

 

Академія має IV рівень акредитації та готує фахівців

з галузей знань «Освіта» та «Охорона здоров'я» на ступінь

«бакалавр» і «магістр»

 

На ступінь «БАКАЛАВР»

Галузь знань «Освіта»

Спеціальність: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ – 017

 • Тренерська діяльність в обраному виді спорту;
 • Менеджмент у спортивній діяльності;
 • Фітнес і рекреація.

Спеціальність: «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)» - 014.11

Галузь знань «Охорона здоров'я»

Спеціальність: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЄРГОТЕРАПІЯ.

 

Терміни навчання в академії:

- денна форма - 4 роки

- заочна форма - 5 років

 

Терміни подачі документів:

- денна форма навчання - з 12 липня по 01 листопада

- заочна форма навчання - з 12 липня по 01 листопада

 

       В Академії здійснюється підготовка фахівців за такими спортивними спеціалізаціями: бокс, боротьба (греко-римська, вільна, дзюдо та самбо), східні одноборства, кікбоксінг, важка атлетика, баскетбол,  волейбол, гандбол, бадмінтон, теніс, настільний теніс, футбол, лижний спорт, велоспорт, легка атлетика, спортивна гімнастика, художня гімнастика, спортивні танці, танцювальні види спорту і фітнес, плавання, спортивний туризм, автомотоспорт, комп’ютерний спорт (кіберспорт)

На ступінь «МАГІСТР»

 

Галузь знань «Освіта»

спеціальність: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 • тренувальна діяльність в обраному виді спорту;
 • фізичне виховання і спорт в закладах вищої освіти;
 • менеджмент і маркетинг у сфері фізичної культури і спорту;
 • фітнес і рекреація;
 • психологія фізичної культури і спорту;

Галузь знань «Охорона здоров'я»

Спеціальність: ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ.

 

Терміни навчання в академії:

- денна форма - 1 рік 4 місяці

- заочна форма - 1 рік 9 місяців

 

Терміни подачі документів:

- денна форма навчання - з 01 червня по 01 листопада

- заочна форма навчання - з 01 червня по 01 листопада

 

РІВЕНЬ «МАГІСТР» НАДАЄ ПРАВО НА ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ АКАДЕМІЇ.

 

АСПІРАНТУРА

Спеціальності:

 • 02 Олімпійський і професійний спорт;
 • 01 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
 • 03 Фізична реабілітація.

Термін навчання – 4 роки.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

 

 • копія паспорта, перекладена українською мовою;
 • оригінали документів про освіту з додатком оцінок (балів) з навчальних дисциплін, перекладені українською мовою;
 • оригінал документа про народження з перекладом українською мовою;
 • оригінал медичного сертифіката про стан здоров'я, який видано не пізніше ніж за два місяці до в'їзду в Україну з перекладом українською мовою;
 • оригінал документа, який свідчить про відсутність ВІЛ-інфекції з перекладом українською мовою;
 • 12 кольорових фотокарток, розміром 3х4 см.

 

 

 

 

 

Адреса ХДАФК: Україна, 61058, г. Харків, вул. Клочківська, 99

Відділ міжнародних зв'язків каб. 404-а

Телефон: +38 (057) 705-06-15, +38 (057) 705-23-00

e-mail: vmz_hdafk@ukr.net