ВСТУП ДО ХДАФК

ВСТУП НА 2 КУРС

НА СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

на 2 курс на скорочений термін навчання на основі освітнього рівня молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра)

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

ВСТУПНИКИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА 2 КУРС СКЛАДАЮТЬ ФАХОВИЙ ІСПИТ:

Спеціальність 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

з Теорії та методики фізичного виховання

Спеціальність 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

з Біології

ПРИ ПЕРЕХРЕСНОМУ ВСТУПІ

(можливий вступ тільки на контрактну форму навчання)

на всі спеціальності складається додатковий іспит з Анатомії

Заява на вступ на денну та заочну форми навчання подається в паперовій формі  у такі терміни:

- з 12 липня до 24 липня 2018 року

До заяви додаються (в паперовій папці):

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом молодшого спеціаліста, диплом бакалавра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

- паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу (2 копії);

- ідентифікаційний код платника податків (2 копії.);

- приписне посвідчення або військовий квиток (копія - для юнаків);

- документи, що дають право на пільги.

 

 

1 або 2 курс

на базі ОКР «Молодший спеціаліст» або «Бакалавр»

 

(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ)

Спеціальність Фаховий іспит Додатковий іспит при перехресному вступі (вступ тільки

на контрактну форму навчання)

 

017

Фізична культура і спорт

 

 

 

Теорія та методика фізичного виховання

 

Анатомія
 

014.11

Середня освіта (фізична культура)

 

 

Теорія та методика фізичного виховання

 

Анатомія
 

227

Фізична терапія, ерготерапія

 

 

 

Фізична реабілітація

 

 

 

Анатомія

 

ТЕРМІНИ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:

- з 25 липня до 31 липня 2018 р.

Адреса ХДАФК: 61058, м. Харків,

вул. Клочківська, 99,

Приймальна комісія (каб. 102).

Телефон: 705-20-98

Web-site: – www.hdafk.kharkov.ua

uk Українська
X