Tektaş Yüzük

Trabzon Hasırı

Gümüş Yüzük

Gümüş Tektaş

tektaş

Оголошеня приймальної комісії

ВСТУП НА 2 КУРС

 

НА СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

на 2 курс на скорочений термін навчання на основі освітнього рівня молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра)

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»

спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 

ВСТУПНИКИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА 2 КУРС СКЛАДАЮТЬ ФАХОВИЙ ІСПИТ:

 

Спеціальність 017 «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

з Теорії та методики фізичного виховання

 

Спеціальність 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

з Біології

ПРИ ПЕРЕХРЕСНОМУ ВСТУПІ

(можливий вступ тільки на контрактну форму навчання)

на всі спеціальності складається додатковий іспит з Анатомії

 

 

Заява на вступ на денну та заочну форми навчання подається в паперовій формі  у такі терміни:

- з 12 липня до 24 липня 2018 року

До заяви додаються (в паперовій папці):

 - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом молодшого спеціаліста, диплом бакалавра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 - 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

 - паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу (2 копії);

 - ідентифікаційний код платника податків (2 копії.);

 - приписне посвідчення або військовий квиток (копія - для юнаків);

 - документи, що дають право на пільги.

ТЕРМІНИ СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:

- з 25 липня до 31 липня 2018 р.

 

Адреса ХДАФК: 61058, м. Харків,

вул. Клочківська, 99,

Приймальна комісія (каб. 102).

Телефон: 705-20-98

Web-site: – www.hdafk.kharkov.ua

uk Українська
X